Socialdemokraterne bragte i går regeringen i mindretal med beslutningen om ikke at støtte op om udflytningen af Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, til Aarhus. Et flertal i Folketinget argumenterer for, at placeringen af DIIS i København er fornuftig, fordi institutionens hovedbrugere er placeret i hovedstaden. Danmark på Vippen anerkender beslutningen og påpeger i samme forbindelse, at den bør danne præcedens fremadrettet.

”DIIS’ hovedbrugere er helt korrekt placeret i hovedstaden, og derfor giver det også mest mening at placere den der. Men hvis det argument skal følges til dørs, betyder det også, at Folketinget skal kigge på en lang række nye styrelser og institutioner, som i dag ligger i hovedstaden, men hvor hovedbrugerne befinder sig ude i landet,” siger Jakob Fastrup, formand i Danmark på Vippen, og tilføjer:

”Med hovedbrugere mener vi virksomheder og almindelige danskere og altså ikke interne møder i offentlige institutioner og organisationer, for så ville alt jo blive liggende i det indre København,” siger Jakob Fastrup.

Han peger i den forbindelse på, at Danmark på Vippen i hele debatten om udflytningen af statslige arbejdspladser har arbejdet efter et princip om, at de skal placeres der, hvor de i størst muligt omfang understøtter eksisterende erhvervsliv, produktivitet og eksport. Hvor det ikke er relevant for den enkelte institution eller organisation, skal de placeres der, hvor lokalområder er underforsynede med statslige arbejdspladser, eller hvor det giver kortest mulig afstand til flest mulige brugere. Dermed vil statslige arbejdspladser være med til at øge både sammenhængskraften og konkurrenceevnen i Danmark:

”DIIS-argumentet er en bekræftelse af vores analyse og holdning til udflytning af statslige arbejdspladser. Derfor mener vi, at det er helt naturligt, at for eksempel hele Naturstyrelsen flyttes ud, det samme med Fødevarestyrelsen, Energitilsynet og så videre, fordi deres hovedbrugere netop ikke er i København, men befinder sig ude i landet. Det opfordrer vi Folketinget til at gå videre med. Og her og nu opfordrer vi regeringen til at finde en ny institution, som kan flyttes ud i stedet for DIIS, men som er velegnet, fordi dens hovedbrugere ikke er i København,” siger Jakob Fastrup, som velvilligt stiller Danmark på Vippen til rådighed for en konstruktiv dialog med regeringen om dette:

”Vi dokumenterer i den hvidbog, vi udgav i efteråret 2015, at 80 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af Danmarks overskudsgivende nettoeksport stammer fra områder uden for hovedstaden. Når det er tilfældet, og ud fra DIIS-princippet, bør regeringen straks sørge for, at alle de dele af Udenrigsministeriet, der arbejder med eksport, for eksempel Eksportrådet eller statslige fonde som Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU, flytter ud til de dele af Danmark, hvor vores store eksportvirksomheder ligger,” siger Jakob Fastrup.

 

For yderligere oplysninger kontakt:
Jakob Fastrup, formand i Danmark på Vippen – 20 97 22 33

Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen – 40 300 500

Danmark på Vippens sekretariat – 23 71 00 43

Argumentet for at beholde DIIS i København bør anvendes overalt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *