Vision        Medlemmer        Bestyrelsen        Sekretariatet        Vedtægter

– 

Bestyrelsen i Balance Danmark

Kim Ruberg, formand
Adm. direktør, Jøp, Ove & Myrthu A/S
40 300 500
kim@ruberg.dk
Jesper Frost Rasmussen (V), næstformand
Borgmester i Esbjerg Kommune
jesra@esbjergkommune.dk

Erik Lauritzen (S)
Borgmester i Sønderborg Kommune
ela@sonderborg.dk

Michael Böss
Historiker, forfatter og kommentator
engmb@cc.au.dk

 

 

Lars Erik Hornemann (V)
Viceborgmester i Svendborg Kommune
larserik.hornemann@svendborg.dk
Holger Schou Rasmussen (S)
Borgmester i Lolland Kommune
hosra@lolland.dk
Ib Lauritsen (V)
Borgmester i Ikast-Brande Kommune
iblau@ikast-brande.dk