”Under valgkampen var det populært at tale om at satse på hele landet. Der var en form for enighed på tværs af partifarver om at sikre vækst i hele landet og ikke kun i hovedstadsområdet”, skriver Johnny Søtrup (V), borgmester i Esbjerg, i en kronik bragt i Jyllands-Posten d. 23. juni. Han glæder sig nu til at se politisk handling bag ordene.

Danmark på Vippen offentliggjorde under valgkampen flere undersøgelser, som entydigt viste, at folketingskandidaterne over en bred kam vil kæmpe for et Danmark i balance. I Jyllands-Posten d. 23. juni glæder Esbjergs borgmester Johnny Søtrup (V) sig over de nye og positive toner, som mange af folketingskandidaterne turnerede rundt med under valgkampen.  Ifølge Søtrup er det dog også på høje tid.

”Der er ingen tvivl om, at der siden kommunalreformen i 2007 er sket en skævvridning i Danmark. Både uddannelsesinstitutioner og statslige arbejdspladser er blevet centraliseret i de større byer og især i hovedstadsområdet,” skriver Johnny Søtrup i kronikken.

Flere sidegevinster
Han håber nu på, at landets politikere vil løfte blikket over hele landet, som rummer adskillige faglige klynger. Derfor mener Søtrup også, at man i fremtiden bør placere flere statslige arbejdspladser i områder med matchende erhvervsmæssigt fokus.

”Foreningen Danmark på Vippen har påtaget sig den vigtige opgave at tilvejebringe dokumentation, der kan kvalificere udflytningen af udvalgte statslige arbejdspladser. Derfor har vi i Esbjerg Kommune meldt os ind i foreningen og ønsker dermed også at vise, at selv Danmarks femtestørste by er påvirket af den nuværende centralisering”, skriver Søtrup.

Esbjerg Kommune kan i den forbindelse bidrage med positive erfaringer med udflytning af statslige arbejdspladser, idet Sikkerhedsstyrelsen med stor succes blev etableret i Esbjerg for mere end ti år siden. Det har haft flere positive effekter på kommunen, skriver Søtrup.

”En positiv sidegevinst ved en ny type akademisk arbejdsplads er, at det gavner beskæftigelsen for ægtefæller til for eksempel specialister, der flytter til Esbjerg for at arbejde i energisektoren,” skriver han og lægger samtidig vægt på, at en udflytning af eksempelvis Energistyrelsen til Esbjerg, som han har kæmpet for i en årrække, vil få positive synergieffekter på hele erhvervslivet i Esbjerg.

Handling bag valgløfter
Ifølge Søtrup bør man se på, hvor de enkelte statslige institutioner gavner mest. Eksempelvis bør man sætte spørgsmålstegn ved, om Naturstyrelsen nu også ligger bedst lige midt i København, ligesom han påpeger, at Vejdirektoratet samt Kort- og Matrikelstyrelsen med fordel kan placeres i de dele af landet, hvor de giver mening både rent fagligt og økonomisk.

”Min holdning er på ingen måde, at der skal flyttes statslige arbejdspladser til provinsen af medlidenhed. Vi skal gøre det, fordi det giver mening og er en god forretning. Det er ganske enkelt en win-win-situation, hvis vi både kobler vores stærke faglige hubs sammen med relevante statslige institutioner og samtidig styrker den lokale vækst, der sætter Danmark i balance,” skriver Søtrup, som nu glæder sig til at ”se handling bag valgløfterne, så vi i Danmark kan få alle vores esser i spil”.

Danmark på Vippen foretog under valgkampen en undersøgelse, der viste, at et meget stort flertal af folketingskandidaterne ønskede at flytte flere statslige arbejdspladser fra København og ud til resten af landet. En ny opgørelse foretaget på baggrund af de kandidater, som blev valgt ind i Folketinget, viser, at 77,4 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af de adspurgte ønsker en udflytning af statslige arbejdspladser. Et resultat, som viser, at intentionen netop er der. Spørgsmålet er nu, om folketingspolitikerne får sat handling bag ordene?

Læs hele Johnny Søtrups kronik i Jyllands-Posten her.

Borgmester om udflytning af statslige arbejdspladser: Ganske enkelt en win-win-situation

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *