En analyse fra Danmark på Vippen viser, at landsdelen Nordsjælland modtager over 25 pct. af tilskuddet fra bredbåndspuljen 2017. Samtidig må Nordjylland se langt efter hurtigere internet. Kriterierne for støtte skal laves om, anbefaler Danmark på Vippen.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) offentliggjorde i sidste uge de projekter, som får del i midlerne fra bredbåndspuljen 2017. Ministeren kunne her præsentere 40 projekter og i alt 3.928 adresser, som sammenlagt får et tilskud til hurtigere internet på knap 96 mio. kr.

Danmark på Vippen har i den forbindelse set nærmere på, hvordan tilskuddene fra bredbåndspuljen er fordelt geografisk. Konklusionen er her klar: Landsdelen Nordsjælland modtager knap 24 mio. kr. i 2017, hvilket svarer til over 25 pct. af den samlede støtte. Hele hovedstadsområdet får sammenlagt 39 pct. af støtten.

Til sammenligning får landsdelen Nordjylland 0 kr., mens landsdelene Vestjylland og Sydjylland må nøjes med henholdsvis 3 og 5 pct. af de samlede midler fra bredbåndspuljen.

Anbefalinger fra Danmark på Vippen
Bredbåndspuljen er en del af aftalen ’Vækst og udvikling i hele Danmark’ fra 2016, som blev indgået mellem Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti. Puljen skal ifølge aftalen mellem partierne være med til at understøtte ambitionen om et Danmark i balance med vækst og udvikling i hele landet.

På den baggrund kommer Danmark på Vippen i analysen med en række anbefalinger, som ministeren bør overveje i forbindelse med den planlagte evaluering af bredbåndspuljen i 2018:

  • Der skal indføres et geografisk kriterie, som skal sikre, at tilskud fra bredbåndspuljen udelukkende gives til områder i det lokale Danmark. Dermed vil bredbåndspuljen være med til at understøtte hele Folketingets ambition om et Danmark i geografisk balance.
  • Kriteriet om projekternes størrelse favoriserer de tætbefolkede områder. Derfor bør det kriterie enten udgå eller fylde mindre i den samlede pointscore.
  • Ansøgningsprocessen skal gøres langt mere smidig. I dag kræver det groft sagt en universitetsuddannelse og en særlig indsigt i ansøgninger til staten for at kunne gennemføre processen med succes. Det skal ændres, så selve processen ikke er med til at afholde borgere og lokalsamfund i det lokale Danmark fra at søge tilskud.

Læs hele analysen her.

Foto: Morten Henriksen, TDC.

For yderligere spørgsmål kontakt:
Martin Ø. Carstensen
Kommunikationschef Danmark på Vippen
Mail: martin@balance-danmark.dk
Tlf.: 23 71 00 43

Bredbåndspuljen: Over 25 pct. af tilskuddet havner i Nordsjælland

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *