Det er kun rimeligt, at honoraret øges for lægepraksis i Det Lokale Danmark, siger Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen. Han glæder sig over flere af lægedækningsudvalgets forslag, der skal sikre læger i hele landet.

Det lægedækningsudvalg, som blev nedsat i marts 2016, har netop fremlagt 18 konkrete anbefalinger, der skal sikre læger i hele Danmark. Anbefalingerne går blandt andet på at øge optaget af lægestuderende på Aalborg Universitet, at sprede de lægestuderendes klinikophold under studiet geografisk bredere ud, og så skal praktiserende læger i højere grad honoreres efter patienternes behandlingsbehov.

Specielt sidstnævnte anbefaling glæder Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen:

”Lægemanglen i Det Lokale Danmark er et markant og alvorligt problem, som tydeligt illustrerer et Danmark i ubalance. I Danmark på Vippen foreslog vi derfor sidste år, at honoraret øges for lægepraksis i Det Lokale Danmark, fordi en praksis her typisk giver en mærkbar mindre indtjening for den enkelte læge, da man har færre og mere tidskrævende patienter, end læger i de store byer generelt har,” siger Kim Ruberg.

Flertal bag forslag
Han lægger vægt på, at det kun er rimeligt, at honoraret øges, så det ikke er økonomien, der holder lægerne i byerne:

”Derfor glæder det mig også, at lægedækningsudvalget netop lægger op til at give en økonomisk gulerod, hvis man som læge vælger at åbne praksis i de berørte områder uden for de store byer,” siger Kim Ruberg.

I december måned offentliggjorde Danmark på Vippen en evaluering af Folketingets arbejde for vækst og velstand i hele Danmark. Heri fremgår det blandt andet, at et flertal af Folketingets partier er positivt stemt for at øge honoraret for læger i Det Lokale Danmark. Det samme er Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Dermed mangler Praktiserende Lægers Organisation og Danske Regioner blot at blive enige om en ny model for honorering.

På den baggrund regner Kim Ruberg med, at flere af dækningsudvalgets forslag bliver til virkelighed:

”Det er glædeligt, at der umiddelbart er opbakning til flere af udvalgets anbefalinger i Folketinget. Vi tror på, at anbefalingerne kan være med til at skabe en holdbar løsning, der sikrer læger i hele Danmark. Vi savner dog forslag, der tager fat på de akutte problemer, som flere regioner og områder oplever i dag,” siger Kim Ruberg.

Dimittender bliver boende
Formanden for lægedækningsudvalget, Martin Teilmann, slog i forbindelse med offentliggørelsen af udvalgets anbefalinger fast, at der er en geografisk sammenhæng mellem, hvor man studerer, og hvor man bosætter sig efterfølgende. Derfor anbefaler man blandt andet at øge antallet af læger i Aalborg.

Det er den helt rigtige vej at gå, siger Kim Ruberg:

”Det er fuldstændig korrekt, at langt størstedelen af dimittenderne bliver boende i området. Det gælder i hele landet og for alle uddannelser. Derfor er den eneste rigtige vej at gå netop at sikre flere uddannelsespladser i de berørte områder. En politik, som vi gerne ser overført på en lang række uddannelser,” siger Kim Ruberg.

 

For yderligere spørgsmål kontakt:

Martin Ø. Carstensen, kommunikationschef i Danmark på Vippen, på telefon 23 71 00 43.

Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen, på telefon 40 300 500.

Danmark på Vippen: Gode anbefalinger fra lægedækningsudvalg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *