Det Lokale Danmark og dermed spørgsmålet om et Danmark i balance bør spille en central rolle i det nye regeringsgrundlag, som Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i disse dage skriver på, siger Jakob Fastrup, formand for Danmark på Vippen.

”Vi opfordrer i første omgang de tre partiformænd til at leve op til deres løfter fra valgkampen i 2015, hvor de alle lovede, at de vil kæmpe for bedre balance i Danmark,” siger Jakob Fastrup og fortsætter:

”Det seneste halvandet år har vi på den ene side rost Venstre-regeringen for initiativer som eksempelvis udflytning af statslige arbejdspladser, modernisering af planloven og nedsættelse af færgetakster. På den anden side har vi uden held efterspurgt en langsigtet, sammenhængende plan for et Danmark i balance, der rækker mange år frem, og som bliver bakket op af reelle penge, der er store nok til at vende udviklingen fremadrettet. I et nyt regeringsgrundlag er det derfor oplagt, at de tre partier formulerer en sådan vision.”

Konkret ønskeliste
Danmark på Vippen har offentliggjort en række konkrete ønsker til et kommende regeringsgrundlag. Det drejer sig blandt andet om, at flere videregående uddannelser skal placeres uden for de fire store universitetsbyer, at der skal skabes lige vilkår for lånere, uanset hvor man bor i Danmark, og at alle nye statslige arbejdspladser som udgangspunkt skal placeres uden for hovedstadsområdet.

Derudover peger Danmark på Vippen også på, at den kommende regering bør indføre VVB-redegørelser, Vurdering af Virkninger på Balancen – i daglig tale kaldet ’balancefilter’. Her bliver det de enkelte ressortministeriers opgave at gennemføre selvstændige balancevurderinger af regeringsforslag, når disse vil påvirke den geografiske balance og sammenhængskraften i Danmark væsentligt:

”Vi har givet de tre partiformænd en liste med 10 punkter, som de med fordel kan skrive ind i regeringsgrundlaget. Sker det, kan jeg godt garantere, at sammenhængskraften i Danmark bliver forbedret væsentligt, hvormed vi som samfund helt naturligt bliver rigere – både økonomisk og socialt. Styrker man Det Lokale Danmark, styrker man nemlig automatisk de mange industrivirksomheder, der står for langt størstedelen af Danmarks nettoeksport, og som altså i overvejende grad befinder sig uden for de store byer,” siger Jakob Fastrup.

Danmark på Vippens ønsker til et nyt regeringsgrundlag er:

  • De tre partier skal leve op til deres løfter om et Danmark i balance, som de gav under valgkampen i 2015.
  • En samlet, ambitiøs og finansieret vision for et Danmark i balance, der rækker mange år frem.
  • Flere videregående uddannelser skal placeres uden for de fire store universitetsbyer.
  • Der skal indføres lige vilkår for lånere, uanset hvor i Danmark man bor.
  • Der skal indføres VVB-redegørelser (balancefilter på lovgivningen).
  • Alle nye statslige arbejdspladser skal som udgangspunkt placeres uden for hovedstadsområdet.
  • Stedtillægget for læger skal forhøjes i Det Lokale Danmark.
  • Der skal investeres yderligere i fysisk og digital infrastruktur i Det Lokale Danmark.
  • Millionbesparelserne på LAG-midlerne skal tilbagerulles.
  • Færge- og brotaksterne skal nedsættes, så vi får trafikal ligestilling. 

 

Det Lokale Danmark bør spille en central rolle i nyt regeringsgrundlag

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *