85 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af folketingskandidaterne mener, at banker og kreditforeninger skal give lige lånemuligheder til alle i Danmark, viser en ny undersøgelse. Det vil ifølge landsorganisationen Danmark på Vippen være til stor gavn for Det Lokale Danmark.

Boligejere i landets yderområder har i flere år haft problemer med at låne penge af realkreditinstitutterne til ejendomskøb, selvom de har en solid og fast indkomst. En undersøgelse foretaget af Momentum sidste år viste også, at 76 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af erhvervscheferne i yderkommunerne har oplevet, at perspektivrige iværksætterprojekter har fået nej til at starte ny virksomhed, mens 57 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} eksisterende, sunde virksomheder i yderområderne har fået nej til at investere yderligere.

En undersøgelse, som Danmark på Vippen har foretaget, viser nu, at 85 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af folketingskandidaterne inden for næste valgperiode vil arbejde for, at banker og kreditforeninger giver lige lånemuligheder til alle, så de netop ikke afholder sig fra at låne penge ud til bestemte postnumre. Kun 7 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} afviser forslaget, mens 8 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} svarer ved ikke.

Hos Danmark på Vippen glæder bestyrelsesmedlem Steffen Damsgaard sig over resultatet og påpeger, at den manglende finansiering hæmmer mobiliteten i Danmark. Samtidig siger han, at virksomheder uden for de større byer i stigende grad oplever manglende finansiering, hvilket kan få store samfundsmæssige konsekvenser.

”Produktionsdanmark og de eksporterende erhverv er beliggende i Det Lokale Danmark. Hvis de virksomheder, der er grundlaget for den samlede værdiskabelse til velfærdssamfundet, ikke kan udvide og skabe merværdi og flere arbejdspladser, så taber hele samfundet. Endelig er skabelsen af arbejdspladser vigtig for bosætningen i landdistrikterne. Og derfor er den manglende finansiering af boliger, erhvervsejendomme og virksomheder i Det Lokale Danmark ganske enkelt med til at øge skævvridningen i landet,” siger Steffen Damsgaard.

Opret en samfundsbank
Flere af folketingskandidaterne foreslår i undersøgelsen konkrete ordninger, der fremadrettet skal rette op på de skæve forhold. Flere SF’ere peger på, at der skal oprettes et særligt realkreditinstitut, mens Enhedslisten ønsker at oprette en samfundsbank.
”Der skal oprettes en samfundsbank, som kan give lån til bolig og erhverv, når markedet fejler. Samtidig kan man indføre en ’landdistriktsobligation’, som er en obligationsserie målrettet lån til boligkøbere i landdistrikterne. Endelig kan man indføre en forsikringsordning betalt af finanssektoren selv, hvor de banker og realkreditinstitutter, som påtager sig ansvaret for at låne ud til landdistrikterne, kan få dækket dele af evt. tab”, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hos Venstre ønsker man først og fremmest at skabe balance mellem efterspørgsel og udbud, siger Ellen Trane Nørby (V).

”Udbuddet af huse i landområderne overstiger efterspørgslen. Det betyder, at omsætteligheden af husene falder, og dermed bliver det sværere at få lån på trods af en god kreditværdighed. Vi skal bringe balance mellem efterspørgsel og udbud. Det kan vi gøre ved at rive faldefærdige og usælgelige rønner ned og ved at styrke efterspørgslen. Eksempelvis ved at styrke og udvide flexboligordningen og liberalisere planloven”, siger Ellen Trane Nørby.

 

Undersøgelsen er foretaget via et spørgeskema, som er sendt ud til 400 folketingskandidater i alt – dvs. at 40 politikere fra hvert parti har haft mulighed for at svare på spørgsmålene. Spørgeskemaet er, hvor det er muligt, sendt ud til de fire øverste listekandidater fra hver storkreds.150 har svaret på, om de inden for næste valgperiode vil arbejde for, at banker og kreditforeninger giver lige lånemuligheder til alle og dermed ikke afholder sig fra at låne penge ud til bestemte postnumre. 85,33 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} siger ja. 6,67 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} siger nej. 8 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} ved ikke.

Folketingskandidater vil forbedre lånemuligheder i Det Lokale Danmark

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *