Landsforeningen Danmark på Vippen roser regeringens plan til udflytning af statslige arbejdspladser, men konstaterer, at det ikke er nok. Derfor fremlægger foreningen et konkret forslag om udflytning af yderligere 30 statsinstitutioner over de kommende 5 år.

”Regeringen viser med denne plan, at den har forstået vælgernes budskab og deres bekymring for, at Danmark knækker over,” siger foreningens formand, Jakob Fastrup. ”Regeringens plan er lige i øjet, og Danmark er nu på rette vej til at blive mere sammenhængende, rigere og mere konkurrencedygtigt. Men det er vigtigt at understrege, at vi kun er på vej. Vi har langt fra nået målet. Der er langt endnu, før vi har en balanceret placering af statslige arbejdspladser. Vi har endnu ikke haft tid til at beregne konsekvenserne af regeringens plan, men en hurtig beregning peger på, at vi stadig har omkring 40{c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af de statslige arbejdspladser i et hovedstadsområde, der kun rummer godt 30{c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af befolkningen. Det hæmmer værdiskabelsen i Danmark og gør det svært for os at bevare vores fælles velstand.”

I forlængelse af den hvidbog, Danmark på Vippen præsenterede på Christiansborg den 8. september, har foreningen analyseret statslige styrelser, organisationer, institutioner og virksomheder og er kommet frem til en liste med yderligere 12 styrelser, 12 statslige institutioner og 6 statslige virksomheder, der med fordel kan flyttes fra København til områder i Danmark, hvor de spiller bedre sammen med erhvervslivet eller ganske simpelt er placeret bedre, så brugerne skal rejse mindre, eller positivt understøtter en lokal udvikling.

Det drejer sig om:

”Disse statslige aktiviteter ligger ganske simpelt forkert i København. Det vil være langt mere logisk, at de flyttes ud i landet, og som vores hvidbog dokumenterer, vil Danmark blive rigere af det,” fastslår bestyrelsesmedlem Stén Knuth, der er borgmester i Slagelse Kommune. ”Hvorfor skal for eksempel Erhvervsstyrelsen ligge i København, når størstedelen af dansk erhvervsliv ligger vest for Roskilde? Her er det ikke logisk kun at flytte 30 arbejdspladser. Og hvorfor skal Domstolsstyrelsen ligge i København, når den ikke betjener en minister, men er et serviceorgan for alle Danmarks domstole, der ligger fordelt rundt i landet? Det er helt skævt, at personale fra hele Danmark skal rejse til landets østligste udkant, hver gang der er møder, kurser eller andre aktiviteter i en sådan styrelse. Den slags styrelser bør selvfølgelig ligge centralt i forhold til de institutioner og virksomheder, de betjener.”

Danmark på Vippen opfordrer regeringen til at fortsætte arbejdet med at skabe en bedre og mere værdiskabende fordeling af statslige arbejdspladser og med udgangspunkt i ovenstående liste at udarbejde en 5-årsplan for en bedre fordeling af statslige arbejdspladser.

”Det er jo mennesker, vi har med at gøre, når vi flytter arbejdspladser rundt i Danmark. Og det er dygtige mennesker, der passer deres arbejde godt. Derfor er det bedst at udarbejde en langsigtet plan, så medarbejderne har tid til at indstille sig på de nye vilkår,” siger bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen, Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune. ”Det var nok nødvendigt at tage et hurtigt og fast første skridt, som regeringen har gjort i dag, og det skal de have stor ros for. I Sønderborg er vi meget glade for de mange arbejdspladser, der kommer til os. Nu ligger retningen og princippet fast, og derfor er det naturligt, at regeringen af hensyn til medarbejderne og tiltrækning af den rigtige arbejdskraft og etablering af de rigtige fysiske rammer rundt i landet lægger en langsigtet plan for fortsættelsen af dette skridt.”

For at sikre en videre fremdrift i udflytning af statslige arbejdspladser vil Danmark på Vippen nu tage initiativ til at oprette en række dialoggrupper, hvor virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og faglige organisationer regionalt vil identificere gode placeringsmuligheder for de statslige institutioner og fremlægge dokumentation for, at der er den tilstrækkeligt kvalificerede arbejdskraft og positive synergi med lokalområderne.

Yderligere informationer:
Jakob Fastrup – tlf. 87 99 30 00
Stén Knuth – tlf. 24 40 01 11
Erik Lauritzen – 27 90 02 06
Eller foreningens sekretær og bestyrelsesmedlem, Kim Ruberg – tlf. 40 300 500.

God udflytningsplan – men vi skal videre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *