Hvis Danmark skal tilbage på vækstsporet, skal der i højere grad fokuseres på at fastholde mennesker i yderområderne. Ifølge en ny hvidbog, som offentliggøres på tirsdag, er det nemlig uden for de store byer, at de danske vækstmotorer findes.

”Flere mennesker til yderområderne og de industri- og landsbrugsproducerende dele af landet vil skabe mere vækst. Hvis vi sørger for, at disse områder får en bedre fremtid, vil det være til gavn for hele landet. Vækst i industri og landbrug vil skabe vækst i hele landet, også i de større byer.”

Sådan lyder en af de overraskende konklusioner i hvidbogen ”Et Danmark i balance er et rigere Danmark”, som landsorganisationen Danmark på Vippen offentliggør tirsdag den 8. september ved en høring i fællessalen på Christiansborg.

Yderområderne eksporterer mest

Konklusionen kommer fra forskerne fra Center for Fremtidsforskning, Jesper Bo Jensen og Marianne Levinsen, der blandt andet har bidraget til hvidbogen med en analyse af den erhvervsgeografiske udvikling i Danmark fra 1945 til i dag.

I analysen redegør de to forskere for, hvordan Danmark har udviklet sig fra at have flest beskæftigede i landbruget – over en fase med mange beskæftigede i industrien – til i dag at have størstedelen af befolkningen beskæftiget i servicehvervene og kun cirka 20 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} beskæftigede i de producerende erhverv. Og det hæmmer ifølge forskerne Danmarks muligheder for at skabe vækst, fordi det er de primære og sekundære erhverv, der sørger for langt den største del af nettoeksportindtjeningen til Danmark, og som har den højeste produktivitetsvækst gennem årene.

På denne måde kommer vækstproblematikken ifølge forskerne til at hænge sammen med urbaniseringen. Både landbrug og industri befinder sig nemlig hovedsageligt langt fra landets store byer, skriver de.

Urbaniseringen svækker væksten

Landbruget, som ifølge analysen bidrager med 70 mia. kr. i nettoeksportindtægter til landet, ligger selvsagt i relativt stor afstand fra de største byer. Og den industri, der samlet har bidraget med op mod 68 mia. kr. om året, beskæftiger arbejdere i jobs, der ifølge analysen ”ikke i uvæsentligt omfang er placeret i de dele af landet, der ofte betragtes som områder i tilbagegang, og hvor der forudses et fald i befolkningsgrundlaget i fremtiden.”

Ifølge de to forskere betyder det, at vandringen fra yderområdernes primære og sekundære erhverv til byernes servicehverv har påvirket landets vækstrate og vil forsætte med at gøre det i fremtiden, hvis ikke billedet ændres:

”Den generelle tendens til at flytte mod de store byer forstærker tendensen til faldende produktivitetsvækst og faldende vækst i samfundsøkonomien (BNP). Eller sagt på en anden måde: Alt tyder på, at en opbremsning af flytningen til de store byer samt en tilflytning til de mindre byer og landdistrikterne ville tilføre arbejdskraft til de mest produktive erhverv i Danmark og derigennem kunne øge produktivitetsstigningerne i landet og skabe en højere økonomisk vækst,” lyder konklusionen, der følges op med en advarsel:

”Lader vi den nuværende udvikling fortsætte, hvor flere og flere unge flytter til de største byer og søger ind på de videregående uddannelser frem for de faglige uddannelser, og hvor en fortsat affolkning af landet og de mindre bysamfund finder sted, så ender vi med et land, der kun er i stand til at præstere middelmådig fremgang i produktiviteten og en middelmådig økonomisk vækst sammenlignet med vores naboer og andre sammenlignelige samfund. Vi er allerede kommet et godt stykke ned af ranglisten over verdens rigeste lande, hvor vi førhen altid var med i top tre eller fem. De seneste år har budt på en placering omkring nummer 15. Vi vil fortsætte nedad, hvis vi ikke ændrer retning.”

Opråb til politikerne

Og den konklusion kommer ikke bag på bestyrelsesformand i Danmark på Vippen, Jakob Fastrup:

”En af vores mærkesager i Danmark på Vippen har helt fra begyndelsen været at klarlægge, i hvilket omfang de såkaldte yderområder bidrager til landets samlede velstand. Det er jo herude, at størstedelen af de eksporterende virksomheder holder til, og som analysen viser, er det et stort problem for hele Danmark, hvis man fra politisk hold bliver ved med at underminere mulighederne for at bo og leve i Det Lokale Danmark. Danmark har hårdt brug for den vækst, der er potentiale til i yderområderne, og det kommer til at koste Danmark dyrt, hvis ikke vi får øjnene op for konsekvenserne af den skævvridning af landet, som de seneste års politiske centralisering har ført med sig. Derfor håber vi selvfølgelig, at politikerne på Christiansborg vil læse analyserne i vores hvidbog grundigt igennem og indgå i en dialog om, hvad der kan gøres for at vende udviklingen,” siger han.

Fakta:

Hvidbogen ”Et Danmark i balance er et rigere Danmark” offentliggøres tirsdag d. 8. september kl.11.00 ved en høring i fællessalen på Christiansborg. Tilmelding kan sendes til kontakt@balance-danmark.dk.

Efter høringen afholdes et pressemøde, hvor en række af hvidbogens bidragsydere sammen med bestyrelsesmedlemmer og medlemmer fra Danmark på Vippen vil svare på spørgsmål.

Hvidbogen vil fra d. 8. september kl. 14.00 være frit tilgængelig i PDF-format på foreningens hjemmeside www.balance-danmark.dk. Trykte eksemplarer af bogen fremsendes ved forespørgsel til medlemmer af pressen.

Hvidbog: Væksten skal komme fra yderområderne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *