Efter pres fra de danske landkommunernes har fem ministerier nu sat sig sammen med KL for kritisk at gennemgå planloven. En forenkling af planloven skal gøre op med de regler, der unødvendigt hæmmer væksten i landets yderområder.

Kommunernes Landsforening, KL, og fem ministerier med Miljøministeriet i spidsen gennemgår nu planloven med henblik på at forenkle de regler, der lige nu spænder ben for væksten i yderområderne.

Forbud mod aktivitet og attraktive boliger ved kysterne og mod at drive ikke-landbrugsrelateret erhverv i landzoner. Det er ifølge KL nogle af planlovens begrænsninger, som forhindrer væksten og forstærker affolkningen af Danmarks yderområder. Senest har en ny Momentum-undersøgelse vist, at 88 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af landets borgmestre vil have ændret planloven, fordi den udgør en barriere for vækst i yderområderne. Derfor går KL og Miljøministeriet nu sammen i et udvalg for at gennemgå og forenkle reglerne.

Reglerne skal give mening
Udvalget skal blandt andet se på de regler, der omhandler kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen, og som derfor har stor betydning for væksten i Danmarks yderområder. Formanden for KL og borgmester i Kalundborg, Martin Damm (V), oplever, at kommunerne i landdistrikterne har et stort behov for at få gjort planloven mere simpel:

”Der er generelt behov for en forenkling af reglerne, når det gælder kommunernes muligheder for at skabe vækst i land- og kystzonen og på detailområdet. F.eks. giver det jo ingen mening, når lovgivningen kræver, at butikkerne skal ligge i centrum, når man i dag har internetbaserede virksomheder, hvor lagerbygninger er det afgørende, og som derfor bedre ligger i udkanterne af byen. Vi skal tilbage til, at planloven igen bliver en rammelov, der giver kommunerne mulighed for at sætte gang i udviklingen,” siger han til Jyllands-Posten.

Miljøminister: plads til forbedringer
Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) siger til Jyllands-Posten, at planloven er god som den er nu, men at der er plads til forbedringer:

”Administrativt bøvl med planloven skal ikke stå i vejen for kommunernes udvikling og vækst. Vi skal beskytte naturen og kysterne, men hvis der er tåbelige barrierer, skal de fjernes. Nu får vi et større eftersyn af planloven, som vil vise, om der er behov for nogle justeringer. Både når det gælder reglerne, og hvordan vi forvalter dem.”

Om Planloven ændres, så Danmarks yderområder får bedre vilkår for vækst, bliver afgjort efter den 1. marts 2015, hvor udvalgets resultater afleveres til Miljøministeren, som skal tage stilling til eventuelle lovændringer.

FAKTA OM PLANLOVEN
Den danske planlov bestemmer, hvor og hvordan der må bygges i Danmark. Loven indeholder forskellige bestemmelser, herunder:

  • Kystzonebestemmelsen: Bestemmelsen skal bevare kysterne åbne og fri for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af at ligge ved kysten. Kystnærhedszonen i landområderne udgør et bælte på ca. 3 km.
  • Landzoneadministrationen: Områder i landzonen skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse, end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.
  • Planlæggelse til butiksformål: Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by (bymidten).

Kilder: www.naturstyrelsen.dk og www.retsinformation.dk

KL og Miljøministeriet vil forenkle planloven

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *