Landsforeningen Danmark på Vippen afholdt i dag generalforsamling, hvor man besluttede at etablere en tænketank, som skal bidrage med forskning inden for områder, der kan sikre øget vækst og balance i Danmark.

Danmark på Vippen, som i år har været med til at sætte spørgsmålet om øget geografisk balance i Danmark solidt på den politiske dagsorden, havde i dag sin første ordinære generalforsamling i Middelfart.

På generalforsamlingen vedtog foreningen, som blandt andet tæller en femtedel af landets kommuner, at etablere en tænketank, som skal fungere sideløbende med landsforeningen Danmark på Vippen, der vil fortsætte som et vigtigt talerør for øget balance i Danmark. Tænketanken skal bidrage med forskning og belyse de omkostninger, Danmark har ved centraliseringen, og i den forbindelse pege på andre og mere balancerede strategier for, hvordan vi som samfund skaber fornyet aktivitet i alle dele af landet, siger bestyrelsesformand for Danmark på Vippen, Jakob Fastrup:

”Idéen om, at centralisering per definition er målet med alle politiske reformer, er efterhånden fuldstændig integreret i den danske centraladministration, og alle forslag om decentralisering eller udflytning bliver af embedsapparatet og store dele af pressen betragtet som en bekostelig form for velgørenhed. Skævvridningens konsekvenser bliver ikke taget alvorligt, og det skyldes blandt andet manglende viden og erkendelse om dem. Netop det skal vores nye tænketank være med til at ændre,” siger Jakob Fastrup.

Nye regnearksmodeller
Danmark på Vippen udgav i 2015 hvidbogen ’Et Danmark i balance er et rigere Danmark’, hvor man blandt andet dokumenterede, at Danmarks rigdom bliver skabt langt væk fra de store byer. I 2016 skal tænketanken være med til at belyse forholdet mellem land og by i Danmark endnu mere:

”Der er faktisk masser af forhold i udviklingen mellem land og by i Danmark, som i dag er meget dårligt belyst. Eksempelvis er der stort set ingen eksperter i landet, der kan udtale sig kvalificeret om, hvor mange penge Det Lokale Danmark i alt overfører til hovedstaden hvert år. Men foreløbige analyser viser, at det er mange milliarder skattekroner, som årligt tilføres hovedstadsområdet i form af kulturstøtte, byfornyelse, infrastruktur, uddannelsesinstitutioner, statslige arbejdspladser og meget andet,” siger Jakob Fastrup og fortsætter:

”I 2016 vil vi derfor udfordre de traditionelle regnearksmodeller, som alt for længe har stået uimodsagt, imens Danmark er gået glip af det store vækstpotentiale, der findes i Det Lokale Danmark. Og derfor arbejder vi allerede nu med konkrete forslag til, hvordan politikerne kan forbedre betingelserne for de virksomheder og erhverv, der skaber Danmarks velstand,” siger Jakob Fastrup.

På generalforsamlingen blev følgende valgt til Danmark på Vippens bestyrelse:

 • Jakob Fastrup, bestyrelsesformand i Danske Andelskassers Bank (genvalgt)
 • Erik Lauritzen, borgmester, Sønderborg Kommune (genvalgt)
 • Stén Knuth, borgmester, Slagelse Kommune (genvalgt)
 • Kim Ruberg, adm. direktør, Jøp, Ove & Myrthu Vest (genvalgt)
 • Holger Schou Rasmussen, borgmester, Lolland Kommune (nyvalgt)

I 2016 vil Danmark på Vippen især arbejde for:

 • At få Folketinget til at vedtage en bindende vision for at udvikle et Danmark i balance.
 • At skabe en mere fair ressourcefordeling mellem hovedstaden og Det Lokale Danmark, der i de seneste mange år hvert år har overført store milliardbeløb til hovedstadsområdet.
 • At sikre en fordeling af uddannelsespladser i Danmark, der i højere grad svarer til befolkningsfordelingen og eksportindustriernes behov.
 • At sikre bedre lokale kreditmuligheder i alle dele af Danmark.
 • At sikre bedre rammebetingelser for de eksporterhverv, Danmark lever af.
 • At sikre bedre infrastruktur og logistik i Det Lokale Danmark.
 • At sikre, at virksomheder stadig er konkurrencedygtige efter generationsskifte.
 • At sikre yderligere balance i placeringen af statslige arbejdspladser.
 • At sikre, at skatteyderbetalte medier i højere grad afspejler livet i hele Danmark.
Ny tænketank skal sikre vækst i hele landet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *