Der er fokus på flere statslige arbejdspladser til Det Lokale Danmark, bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele landet og styrkelse af de regionale uddannelsesudbud i det nye regeringsgrundlag. Danmark på Vippen kipper med hatten og opfordrer den nye regering til at fortsætte linjen.

Landsforeningen Danmark på Vippen, som arbejder for vækst og velstand i hele Danmark, afleverede i sidste uge en ønskeliste med 10 punkter, som Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti med fordel kunne skrive ind i et nyt regeringsgrundlag. Flere af de punkter har fundet vej til det endelige regeringsgrundlag, som de tre partier står bag, hvilket er godt nyt for borgere og virksomheder i Det Lokale Danmark:

”Først og fremmest hæfter vi os ved, at regeringen vil styrke de regionale uddannelsesudbud. Det er altafgørende for de mange virksomheder, som holder til uden for de store byer, og som i øjeblikket skriger på højtuddannet arbejdskraft. Som vi dokumenterede i en rapport tidligere på efteråret, vil flere uddannelsespladser regionalt sikre både øget balance og vækst i hele landet,” siger Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen, og fortsætter:

”Vi afleverede et konkret ønske til de tre partier om, at alle nye statslige institutioner som udgangspunkt skal placeres uden for hovedstadsområdet fremadrettet, og det har de lyttet til. Det vil vi meget gerne kvittere for. Derudover lægger man op til en ny udflytningsrunde i 2018, hvilket er yderst positivt,” siger Kim Ruberg.

Savner en vision
I regeringsgrundlaget lægger de tre partier også op til at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen ved blandt andet at fastsætte nye ambitiøse dækningskrav, styrke turismeerhvervet, og så vil man undersøge muligheden for en midtjysk Hærvejsmotorvej. Initiativer, som vil styrke Det Lokale Danmark.

Der er dog også elementer, som Kim Ruberg savner i regeringsgrundlaget:

”Det ærgrer os, at den nye regering ikke har formuleret en samlet, ambitiøs vision for et Danmark i balance, som rækker mange år frem. Konkrete mål for, hvordan Det Lokale Danmark skal udvikle sig de næste 10, 20 og 30 år. Derudover opfordrede vi også de tre partier til at indføre VVB-redegørelser, et såkaldt balancefilter, som skal vurdere de enkelte lovforslag, når disse vil påvirke den geografiske balance og sammenhængskraften i Danmark væsentligt. Desværre er det heller ikke en del af regeringsgrundlaget,” siger Kim Ruberg.

Danmark på Vippen vil senere på ugen offentliggøre en analyse af Folketingets arbejde for vækst og velstand i hele Danmark under V-regeringen. Heri vil Danmark på Vippen også kommentere yderligere på de enkelte initiativer i det nye regeringsgrundlag, lige som man vil komme med flere anbefalinger til, hvordan vi skaber et Danmark i balance.

 

For yderligere spørgsmål kontakt:

Martin Ø. Carstensen, kommunikationschef i Danmark på Vippen, på telefon 23 71 00 43.

Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen, på telefon 40 300 500.

Regeringsgrundlag er godt nyt for Det Lokale Danmark

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *