Forsøgsprojekt Tilflytterbolig

Flere landsbyer og landdistrikter i Danmark er under pres. Befolkningstallet falder flere steder, og gamle landsbysamfund må se til, mens skolen og købmanden lukker. En trist udvikling i den del af vores samfund, som har haft og fortsat har stor betydning for dagens velfærdssamfund.

Et tiltag, der kan være med til at ændre udviklingen i landsbyer og landdistrikter i en mere positiv retning, er forsøgsprojektet ’Tilflytterbolig’. Målet med projektet er i første omgang at etablere 16 tilflytterboliger i landsbyer og mindre byer med indtil 2.000 indbyggere.

Du kan læse mere om projektet her: Forsøgsprojekt Tilflytterbolig – fremmer lokal bosætning.

Kontaktinfo
Ønsker du mere info om forsøgsprojekt ‘Tilflytterbolig’, kan du kontakte projektleder Preben Boye Jørgensen på tilflytterbolig@gmail.com eller Martin Ø. Carstensen, chef for Politik og Kommunikation i Balance Danmark, på mac@balance-danmark.dk.