Vi har herunder samlet de seneste udgivelser fra Balance Danmark.

Se kortet: Flådestationer, flyvestationer og kaserner i Danmark
Balance Danmark har samlet et overblik over Forsvarets tjenestesteder i hele Danmark.
Udgivet: Marts 2024

Analyse: Geografisk fordeling af statslige arbejdspladser 2015-2023
I denne analyse konkluderer vi bl.a., at den automatiske centralisering, som vi påviste i en analyse i 2022, blot fortsætter i 2023. Hovedstaden har fra 2022 til 2023 oplevet en stigning på 2.081 statslige arbejdspladser. Samlet har hovedstaden fået tilført over 12.000 nye statslige arbejdspladser siden 2015.
Udgivet: December 2023

Analyse: Antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser 2023
I denne analyse redegør vi for den geografiske fordeling af uddannelsespladser på de videregående uddannelser med optag i 2023. Vi konkluderer bl.a., at 82 % af uddannelsespladserne er placeret i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg.
Udgivet: Oktober 2023

Notat: Søgning til ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse
I dette notat ser vi på søgningen til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse i et geografisk perspektiv. Opgørelsen viser bl.a., at der er markante forskelle på, hvilke ungdomsuddannelser de unge vælger på tværs af landet. 
Udgivet: Maj 2023

Notat: Andel 25-64-årige uden en erhvervsuddannelse
I dette notat ser vi på andelen af 25-64-årige uden en erhvervsuddannelse i landets kommuner. Opgørelsen viser bl.a., at andelen af 25-64-årige uden en erhvervsuddannelse er markant højere i yderkommunerne og københavnske omegnskommuner.
Udgivet: December 2022

Notat: Andel 25-64-årige med en videregående uddannelse
I dette notat ser vi på andelen af 25-64-årige med en videregående uddannelse i landets kommuner. Opgørelsen viser bl.a., at andelen af 25-64-årige med en videregående uddannelse er markant højere i hovedstadskommunerne sammenlignet med resten af Danmark.
Udgivet: December 2022

Analyse: Geografisk fordeling af statslige arbejdspladser 2015-2022
I denne analyse redegør vi for den geografiske fordeling af statslige arbejdspladser i Danmark i 2022 og sammenligner med de tilsvarende tal fra 2015. På den baggrund kan vi bl.a. konkludere, at København og omegn fra 2015 til 2022 har et plus på 4.219 statslige arbejdspladser. Vel at mærke i samme periode, hvor ca. 5.750 statslige arbejdspladser er flyttet fra hovedstaden. 
Udgivet: Oktober 2022

Analyse: Antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser 2022
I denne analyse redegør vi for den geografiske fordeling af uddannelsespladser på de videregående uddannelser med optag i 2022. Vi konkluderer bl.a., at 83 % af uddannelsespladserne er placeret i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg. Det er en stigning på 2 procentpoint siden 2021.
Udgivet: September 2022

Notat: Udvikling i m²-priser 2011–2021
I dette notat ser vi på udviklingen i kvadratmeterpriserne fra 2011 til 2021 på villaer og rækkehuse. Vi kigger samtidig på, hvilken betydning udviklingen har haft for den gennemsnitlige husejer i hver enkelt kommune i kroner og øre.
Udgivet: November 2021

Analyse: Antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser 2021
I denne analyse redegør vi for den geografiske fordeling af uddannelsespladser på de videregående uddannelser med optag i 2021. Vi konkluderer bl.a., at 81 % af uddannelsespladserne er placeret i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg. Samme procentvise fordeling som i 2018, 2019 og 2020.
Udgivet: September 2021

Notat: I hvilke landsdele holder far mest barsel?
I dette notat ser vi på, i hvilke landsdele fædre holder flest barselsorlovsdage i barnets første leveår. Vi kigger samtidig på, om fædres uddannelsesbaggrund har betydning for antallet af barselsorlovsdage.
Udgivet: September 2021

Notat: Udvikling i antal optagne studerende 2009-2020
I dette notat ser vi på udviklingen i antal optagne studerende på de videregående uddannelser fra 2009 til 2020.
Udgivet: Juni 2021

Anbefalinger: Flere uddannelser til hele Danmark
I dokumentet finder du de vigtigste informationer om fordelingen af uddannelsespladser i dag, hvorfor der er behov for flere decentrale uddannelser og Balance Danmarks konkrete anbefalinger på området. Alle data stammer fra Balance Danmarks seneste uddannelsesanalyse fra oktober 2020.
Udgivet: Februar 2021

Notat: Effekt af Balance Danmarks uddannelsesmålsætning
I dette notat redegør vi for Balance Danmarks uddannelsesmålsætning. På den baggrund konkluderer vi, at hvis Balance Danmarks uddannelsesmålsætning bliver fuldt implementeret, vil 31 pct. af uddannelsespladserne ligge uden for de fire store byområder. I 2020 er tallet kun 19 pct. Samlet vil det betyde, at knap 8.000 uddannelsespladser bliver flyttet fra de fire store byområder til resten af Danmark.
Udgivet: Februar 2021

Se kortet: Her ligger de videregående uddannelser
Balance Danmark har kortlagt alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. Du kan bl.a. se, hvilke uddannelser der ligger i din kommune.
Udgivet: Januar 2021

Se kortet: Her ligger ungdomsuddannelserne
Balance Danmark har kortlagt alle ungdomsuddannelser i Danmark. Du kan bl.a. se, hvilke uddannelser der ligger i din kommune.
Udgivet: Januar 2021

Analyse: Geografisk fordeling af statslige arbejdspladser 2020
I denne analyse redegør vi for den geografiske fordeling af statslige arbejdspladser i Danmark i 2020 og sammenligner med de tilsvarende tal fra 2015 og 2008. På den baggrund kan vi bl.a. konkludere, at selvom der er blevet flyttet ca. 5.000 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til resten af Danmark mellem 2015 og 2020, kommer København og omegn i perioden ud med et plus på 669 statslige arbejdspladser.
Udgivet: November 2020

Analyse: Antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser 2020
I denne analyse redegør vi for den geografiske fordeling af uddannelsespladser på de videregående uddannelser med optag i 2020. Vi konkluderer bl.a., at 81 pct. af uddannelsespladserne er placeret i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg. Samme procentvise fordeling som i 2018 og 2019.
Udgivet: Oktober 2020

Notat: Familiers formue i hovedstadsområdet og resten af Danmark
I dette notat undersøges udviklingen i formuebeholdningen for indbyggere i hovedstadsområdet sammenlignet med indbyggere i resten af Danmark fra 2014 til 2018. Det overordnede resultat viser, at indbyggere bosat i hovedstadsområdet har en markant større formue end resten af landets indbyggere.
Udgivet: Januar 2020

Notat: Ældrebyrden på tværs af kommunetyper
I dette notat undersøges udviklingen i andelen af ældre (64+-årige) i landets fire kommunetyper fra 2008 til 2019 samt til befolkningsfremskrivningstal for 2040. Resultaterne viser, at andelen af ældre stiger, jo højere landdistriktsgrad kommunerne har, samt at denne forskel mellem andelen af ældre i kommunetyperne øges over tid.
Udgivet: Januar 2020

Notat: Kommunernes beskatningsgrundlag og udgiftsbehov
I dette notat finder du en samlet oversigt over kommunernes beskatningsgrundlag og udgiftsbehov fra 2015 til 2019. Tallene er vist for hovedstadsområdet og resten af landet, kommunetyper samt hver enkelt kommune.
Udgivet: Januar 2020

Notat: Kommuneskatteprocent og grundskyldspromille
I dette notat finder du en samlet oversigt over kommunernes skatteprocent og grundskyldspromille i 2020.
Udgivet: Januar 2020

Notat: Hvad er den gennemsnitlige A-indkomst i din kommune?
I dette notat ser vi på den gennemsnitlige A-indkomst fordelt på landets 98 kommuner. Konklusionen er bl.a., at de landsdele, hvor A-indkomsten er højest, er Nordsjælland, Københavns Omegn, Østsjælland og Byen København. I bunden ligger landsdelene Bornholm, Fyn og Nordjylland.
Udgivet: December 2019

Notat: Hvad betaler en LO-familie i kommuneskat?
I dette notat kigger vi på, hvor stor forskel der er på, hvad en LO-familie med en gennemsnitlig årlig husstandsindkomst på 766.500 kr. betaler i kommuneskat i landets 98 kommuner. Vi konkluderer bl.a., at LO-familien på Langeland betaler 40.625 kr. mere i kommuneskat om året end LO-familien i Rudersdal Kommune.
Udgivet: December 2019

Analyse: Antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser 2019
I denne analyse redegør vi for den geografiske fordeling af uddannelsespladser på de videregående uddannelser med optag i 2019. Vi konkluderer bl.a., at 81 pct. af uddannelsespladserne er placeret i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg. Samme procentvise fordeling som i 2018.
Udgivet: September 2019

Notat: Befolkningsudviklingen i Danmark 2010-2019
I dette notat ser vi på befolkningsudviklingen i Danmark fra 2010 til 2019 i et geografisk perspektiv. Vi kan på baggrund af notatet konkludere, at alle landsdele bortset fra Bornholm i perioden fra 2010 til 2019 har oplevet en positiv befolkningsudvikling. Dog har hele 29 kommuner, alle yder- eller landkommuner, i perioden fra 2010 til 2019 oplevet en negativ befolkningsudvikling.
Udgivet: Juni 2019

Analyse: Geografisk fordeling af statslige arbejdspladser 2018
I analysen redegør vi for den geografiske fordeling af statslige
arbejdspladser i Danmark og sammenligner udviklingen heraf fra 2008 til 2018. Vi konkluderer bl.a., at den geografiske fordeling af statslige arbejdspladser i Danmark er skæv og til stor fordel for de fire store byområder og i særdeleshed København.
Udgivet: Maj 2019

Analyse: Boligmarkedsanalyse – en alternativ model
I denne analyse belyser vi udviklingen på boligmarkedet fra 2007 til 2017 efter kommunetyperne by-, mellem-, land- og yderkommuner. Både udviklingen i antal bolighandler samt i prisniveauerne for disse handler viser store regionale forskelle på det danske boligmarked.
Udgivet: Maj 2019

Hvidbog: Et Danmark i balance er et rigere Danmark
Balance Danmark udgav under det tidligere navn Danmark på Vippen hvidbogen Et Danmark i balance er et rigere Danmark i 2015. Hvidbogen analyserer, hvad der skal til for at sikre værdiskabelsen i Danmark, og den kommer med konkrete og praktiske forslag til, hvad der skal gøres, for at vi kan sikre vores velfærd.

Kap. 2. Centraliseringernes årti
Kap. 3. Magtens geografi
Kap. 4. Den erhvervsgeografiske udvikling i Danmark fra 1945 til i dag
Kap. 5. København skaber ikke jobs i resten af landet
Kap. 6. Planloven og fremtiden
Kap. 7. Et Danmark i dynamisk balance
Kap. 8. Hvordan ser Danmark ud om 25 år?

 

Du finder analyser udgivet af det tidligere Danmark på Vippen her. 

Har du spørgsmål til en analyse eller et notat, kan du kontakte Balance Danmark på info@balance-danmark.dk eller på telefon 23 71 00 43.