Om        Medlemmer        Bestyrelsen        Sekretariatet        Vedtægter

Balance Danmark er en partipolitisk uafhængig organisation, der kæmper for et Danmark i bedre balance. For en bedre, bæredygtig og balanceret udvikling i alle egne af landet.

Vi bidrager til udviklingen af et sammenhængende Danmark ved at udarbejde løsningsorienterede analyser om vækst og udviklingsmuligheder, som styrker hele landet.

Vi har fokus på Viden. Analyse. Udvikling. Vi indsamler og formidler viden om et Danmark i bedre balance. Vi producerer analyser om udviklingstendenser, fordelingsmæssige spørgsmål, borgere og virksomheders vilkår. Vi igangsætter konkrete udviklingsprojekter til gavn for udviklingen regionalt og lokalt.

Vores vision
Vi har en vision om at skabe lige vilkår for at kunne bo, leve og drive virksomhed i hele Danmark. Vi vil skabe et mere decentralt Danmark, hvor vi fordeler beslutningskompetencerne, giver spillerum til regionale og lokale enheder og styrker nuværende og nye erhvervsklynger i hele landet.

Vi skal bidrage til at styrke vækst og udvikling i hele Danmark ved at give politikere og borgere et solidt fagligt og faktuelt grundlag for en kvalificeret debat om Danmarks fremtid. En debat, der skal sikre en udvikling, så alle dele af Danmark i fremtiden kan udvikle sig på bedst mulig vis til fælles gavn.

Vi har samlet vores konkrete anbefalinger og indsatsområder i publikationen Balancemål.

Vores kamp
Vi kæmper for et Danmark i bedre balance, fordi det vil sikre et rigere Danmark. Vores lands reelle værdiskabelse er den overskudsgivende nettoeksport. Den eksport og produktion, der konkurrerer med varer, vi ellers skulle importere, ligger i overvejende grad i Danmarks mellemstore byer, på landet og på verdenshavene. Derfor er kampen for et Danmark, der hænger sammen, og hvor der er gode vækst og udviklingsmuligheder overalt, også en kamp, som hele Danmark bør støtte op om. Det handler i sidste ende om hele Danmarks økonomi, om hele Danmarks velfærd.

Vi kæmper for et Danmark i bedre balance, fordi det er vigtigt, at vores land hænger sammen. I sidste ende handler det om, hvilket land vi ønsker os? Vil man politisk prioritere udviklingen i de områder, der ligger uden for de fire store byer? Vil man politisk understøtte den kreativitet og iværksætterånd, som præger mange af de mindre samfund? Ønsker man liv og udvikling i hele Danmark? Det vil vi. Og vi håber, alle Folketingets partier med en klar vision for et Danmark i bedre balance og konkrete initiativer, der skal styrke hele Danmark, vil være med på holdet.

Vores historie
Balance Danmark startede i 2014 under navnet Danmark på Vippen som et oprør mod den stigende centralisering og skævvridning i Danmark. Bag initiativet stod Danske Andelskassers Bank, Jøp, Ove & Myrthu og en række kommuner. Målet var at få diskussionen om et Danmark i bedre balance helt op øverst på den politiske dagsorden.

I 2017 blev bevægelsen Oprør fra Udkanten en del af Danmark på Vippen, som i slutningen af 2018 ændrede navn til Balance Danmark. Samtidig tilsluttede foreningen Staten i hele Danmark sig den nye organisation, som i endnu højere grad skulle fokusere på viden og fakta om et Danmark i bedre balance.

Balance Danmark har via rapporter, analyser og anbefalinger de seneste år særligt haft fokus og politisk indflydelse på en ny kommunal udligningsordning, udflytningen af statslige arbejdspladser og fået behovet for flere decentrale uddannelser højt på den politiske dagsorden.

Vores medlemmer
Balance Danmarks medlemmer består af kommuner, virksomheder, organisationer og privatpersoner. Se hele listen her.