Balance Danmark er ved at udarbejde en vidensbank om balancen i Danmark. Vidensbanken forventes at være klar i januar 2019.