Udsendt 8. juni 2015

Det Lokale Danmark er klar til at hjælpe Hovedstaden

Vi, undertegnede borgmestrer og bestyrelsesmedlemmer af Landsorganisationen Danmark på Vippen erklærer os helt enige med vismændene i Det Økonomiske Råd, når de skriver, at en udflytning af statslige arbejdspladser vil føre til stigende boligpriser, stigende aktivitet og stigende omkostninger i de lokale områder, de statslige arbejdspladser flytter til.

Samtidig erklærer vi os fuldstændig parate til at tage de negative konsekvenser af de stigende boligpriser, stigende aktivitet og stigende omkostninger, vismændene advarer om.

Vi er alle enige om, at det er en risiko, vi meget gerne løber. Først når disse ’ulemper’ blot nærmer sig det ’ulempe-niveau’, Hovedstadsområdet lider af, vil vi begynde at se på, om tiden er kommet til at flytte statslige arbejdspladser tilbage til Hovedstaden.

Vi vil samtidig pege på, at med vismændenes logik vil en udflytning af statslige arbejdspladser være til stor gavn for hovedstaden. Derfor må det være på tide, at vi rækker hovedstaden en hjælpende hånd, så de slipper af med de mange statslige arbejdspladser og dermed bliver mere konkurrencedygtige.

Og der er nok statslige arbejdspladser at tage af. Region Hovedstaden har 30 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af Danmarks befolkning, men 44 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af alle statslige arbejdspladser, og da ’generalerne’ bor og arbejder i hovedstaden, mens ’soldaterne’ bor og arbejder andre steder, modtager hovedstaden sandsynligvis mere end 50 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af statens lønudbetalinger. Vi kender ikke det præcise tal, da det er umuligt at få fat på. Derfor opfordrer vi også politikerne til at dokumentere, hvordan statens lønsum udbetales i forhold til befolkningsfordelingen i Danmark.

Vi understreger, at vi ikke taler om at udflytte ministeriernes departementer, der jo skal servicere Folketinget. Men vi ved, at en strategisk udflytning af statslige styrelser, institutioner og virksomheder vil gavne Danmarks konkurrencekraft og Danmarks eksportvirksomheder.

Danmarks store eksportlokomotiver ligger langt væk fra de store byer, og en strategisk ’hjemtagning’ af de statslige arbejdspladser, der samarbejder med de virksomheder, vi lever af, vil skabe god synergi mellem virksomhederne og embedsmændene. Det vil også give muligheder for en konstruktiv udveksling af medarbejdere og samtidig løse et af eksportindustriens store dilemmaer, ægtefællearbejdspladser. Det er nemlig sådan, at langt størstedelen af de ansatte i eksportindustrierne er mænd, mens for eksempel styrelser har en stor overvægt af kvinder.

Samtidig med denne positive effekt vil en udflytning også bidrage til at løse et andet stort problem for Det Lokale Danmark. Med ressourcestærke statsligt ansatte vil der blive krav om bedre fordelte uddannelser til deres børn, og så kan vi forhåbentlig vende den udvikling, der i øjeblikket tvinger unge fra Det Lokale Danmark til at vende ryggen til deres hjemegne – fordi de ganske simpelt ikke kan få uddannelser i deres lokalområde.

Danmark på Vippen kalder denne tilgang til placering af statslige arbejdspladser for ’strategisk hjemtagning’ af statslige arbejdspladser og dokumenterer senere på året i en videnskabeligt baseret Hvidbog, at denne tilgangsvinkel vil gøre hele Danmark rigere og medvirke til at sikre vores fremtidige velfærd.

Samtidig med Hvidbogen vil Danmark på Vippen fremlægge en konkret videnskabeligt, økonomisk og praktisk begrundet 25-års plan for, hvordan de statslige arbejdspladser flyttes til konkrete placeringer, hvor de vil kunne bidrage positivt til at gøre Danmark rigere og sikre vores velfærd på længere sigt.

Og allerede nu kan Danmark på Vippen sige med 87 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} sikkerhed, at vores dagsorden har politisk medvind. Danmark på Vippen gennemfører i øjeblikket en spørgeskemaundersøgelse blandt 400 folketingskandidater, hvor vi har spurgt ind til deres holdninger til yderområderne. Efter at have modtaget en fjerdedel af svarene er holdningen allerede meget tydelig på dette område. 87,23 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af de folketingskandidater, der har svaret, siger, at de i næste valgperiode vil arbejde for, at en større andel af de statslige arbejdspladser bør placeres uden for Region Hovedstaden. 8,51 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af kandidaterne ved ikke, hvad deres holdning til spørgsmålet er, mens kun 4,26 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af kandidaterne er imod, at en større andel af de statslige arbejdspladser placeres uden for Region Hovedstaden.

Danmark på Vippen er en alliance af kommuner, organisationer, pengeinstitutter, virksomheder og enkeltpersoner, der ser et behov for, at Danmark også styrkes uden for de to store byområder, København og Aarhus. Fundamentalt tror vi på, at vi vil få et rigere Danmark ved at skabe fremgang og udvikling i alle dele af Danmark, end hvis vi kun satser på de to store byområder, og vi arbejder for øjeblikket på en videnskabeligt baseret Hvidbog, der dokumenterer dette. På baggrund af denne dokumentation udfordrer vi en række misforståelser og myter om centraliseringens fortræffeligheder med fakta og solid dokumentation.

Kontakt enhver af underskriverne eller bestyrelsesmedlem og sekretær for Danmark på Vippen, Kim Ruberg på telefon +45 40 300 500 eller mail: kontakt@Danmarkpåvippen.dk.

Sønderborg Kommune, Borgmester Erik Lauritzen
Hjørring Kommune, Borgmester Arne Boelt
Lolland Kommune,Borgmester Holger Schou Rasmussen
Struer Kommune, Borgmester Mads Jakobsen
Lemvig Kommune, Borgmester Erik Flyvholm
Varde Kommune, Borgmester Erik Buhl Nielsen
Ikast-Brande Kommune, Borgmester Carsten Kissmeyer
Slagelse Kommune, Borgmester Stén Knuth
Svendborg Kommune, Borgmester Lars Erik Hornemann
Jammerbugt Kommune, Borgmester Mogens Gade
Langeland Kommune, Borgmester Bjarne Nielsen
Odsherred Kommune, Borgmester Thomas Adelskov
Ringkjøbing-Skjern Kommune, Borgmester Iver Enevoldsen
Thisted Kommune, Borgmester Lene Kjelgaard Jensen
Rebild Kommune, Borgmester Leon Sebbelin
Vesthimmerlands Kommune, Borgmester Knud Kristensen
Esbjerg Kommune, Borgmester Johnny Søtrup
Danmark på Vippen, Formand Jakob Fastrup
Landdistrikternes Fællesråd, Formand Steffen Damsgaard
Dokumentation:
Professor og vismand Michael Svarer forklarede i DR P1 fredag d. 29. maj vismændenes konklusion således: ’Helt konkret, hvis du flytter en arbejdsplads ud i et område, som skaber noget aktivitet, så stiger boligpriserne, lønningerne kan stige, omkostningerne kan stige derude, og det kan gøre at andre virksomheder finder det attraktivt at flytte væk, hvis det er sådan at omkostningerne bliver for høje, så det kan så give en negativ afsmitning’.
Vismændenes forårsrapport 2015 behandler problemstillingen i kapitel 4 siderne 231-330.