Hvilke af Danmark på Vippens målsætninger for 2015 blev indfriet? Og hvilke mål har foreningen for 2016? Det kan du læse meget mere om i årsrapporten, som du kan downloade i fuld længde her: Årsrapport 2015

Herunder finder du et resumé af bestyrelsens syn på året, der gik:

Resume fra bestyrelsen

Blandt foreningens væsentligste målsætninger for 2015 var at cementere sig som en af de væsentligste interesseorganisationer i debatten om udvikling i hele Danmark og skævvridningen mellem land og by. Som en kraftig stemme i debatten var det foreningens mål at sætte fokus på de årsager, omkostninger og spildte muligheder, som den tiltagende skævvridning af Danmark er forbundet med. Og at gøre det med saglige, videnskabelige argumenter.

Det mål må siges at være nået. For det første har Danmark på Vippen markeret sig tydeligt i medierne i diskussionen om de ubalancer mellem land og by, som hverken er vækstfremmende eller rimelige, og har ved flere lejligheder sat dagsordenen. For det andet har 2015 markeret året, hvor de politiske vinde for alvor er skiftet, og hvor der for første gang i lang tid er blevet sat reel handling bag politikernes løfter om at skabe et Danmark i bedre balance. Den udvikling er naturligvis en funktion af mange ting, ikke mindst et overraskende klart budskab fra vælgerne uden for de store byer til politikerne på Christiansborg i juni. Danmark på Vippen har været med fra begyndelsen af denne omstilling og pustet ihærdigt til ilden.

Årets indsats er kulmineret med beslutningen om at udflytte 3900 statslige arbejdspladser og regeringens vækstplan for hele Danmark, som i mange tilfælde låner både forslag og formuleringer fra Danmark på Vippens anbefalinger til politikerne. Desværre er forslagene voldsomt underfinansierede. Vores foreløbige undersøgelser på dette punkt tyder på, at det er embedsværket, der her bevidst modarbejder den nye politiske dagsorden. Det bliver et punkt, vi vil forfølge i 2016. Men overordnet set er de politiske resultater yderst tilfredsstillende, med tanke på at foreningen i sit første år også har haft fokus på at starte op og etablere den daglige drift af foreningens sekretariat og det løbende arbejde med at etablere en vidensbase at argumentere ud fra.

Vi er selvfølgelig langt fra i mål endnu. Som det fremgår af figuren herunder bliver 2016 mindst lige så afgørende for vores målsætning om at sikre et Danmark, hvor alle danskere har samme muligheder for at bosætte sig, finde job, udvikle virksomheder og have adgang til den samme offentlige service, uanset hvor de bor.

 

2016 FINAL