Danmark på Vippen har siden foreningens start i 2014 arbejdet for at få fordelt de statslige arbejdspladser, så de bedre svarer til befolkningsfordelingen i Danmark, og så de i højere grad understøtter erhvervsmæssige klynger.

En strategisk placering af statslige arbejdspladser er første skridt på vejen mod en reel vækststrategi for hele landet, der vil gøre Danmark rigere og sikre en bedre balance. En bedre fordeling af statslige arbejdspladser skaber nemlig en bedre balance mellem offentlige og private jobs, det sikrer, at styrelser og institutioner får direkte berøring med de områder, de faktisk arbejder med, det tilfører ressourcepersoner, og det skaber flere af de hårdt trængte ægtefællejobs, som vil gøre det lettere for virksomheder langt fra byerne at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

På den baggrund foreslår Danmark på Vippen, at alle nye statslige institutioner som udgangspunkt skal placeres uden for hovedstadsområdet. Et forslag, som også er en del af VLAKs regeringsgrundlag. Samtidig opfordrer vi Folketinget til at fortsætte den udflytning af statslige arbejdspladser, som den tidligere V-regering igangsatte.