07/09/2015

De positive effekter af centraliseringen har igennem en årrække været overvurderet, fordi samfundets omkostninger ved centraliseringerne ikke regnes med. Sådan lyder en af konklusionerne i en ny hvidbog, som offentliggøres i dag ved en høring på Christiansborg.

De seneste års centralisering har skabt en opdeling af Danmark, som har forskubbet balancen mellem land og by, og det truer sammenhængskraften i landet. Sådan lyder budskabet fra lektor ved CBS, Lise Lyck, i analysen ”Et Danmark i dynamisk balance,” som offentliggøres i dag ved en høring i fællessalen på Christiansborg. Bag hvidbogen står landsforeningen Danmark på Vippen, som er en sammenslutning af en række danske virksomheder og kommuner.

Omkostninger ignoreres
Ifølge analysen har de seneste års globalisering i Danmark bidraget til et fokus på centralisering som en uimodsagt og entydig fordel til opnåelse af økonomisk vækst. Her adskiller Danmark sig, ifølge Lise Lyck, stærkt fra de lande, som vi normalt sammenligner os med, fordi der ikke i Danmark er tradition for at lave cost-benefit-beregninger i forbindelse med økonomiske beslutninger. I stedet nøjes embedsmænd og politikere traditionelt med at betragte gevinsterne isoleret, og det er, ifølge lektoren, med til at skævvride landet.

”På den måde kommer centraliseringsfordelene til at stå alene uden inddragelse af omkostningerne ved centralisering. Sådanne omkostninger indebærer udgifter til nye veje, boliger, skoler, sundhedsvæsen etc. på tilflytningsstedet og omkostninger på fraflytningsstedet i form af tomme boliger og overskydende kapacitet i de offentlige institutioner. Med andre ord bliver centralisering uden fradrag af omkostninger et entydigt plusord. Herved skabes en overvurdering af centraliseringens fordele, hvorved ubalancen mellem land og by udvikles,” konstaterer lektoren.

Centraliseringen svækker indkomstdannelsen
Overvurderingen af centraliseringens økonomiske fordele har ifølge lektoren ført til en stigende koncentration af statslige opgaver og udgifter i de større byer, som i dag er med til at udfordre mulighederne for indkomstskabelse i yderområderne. Ifølge Lise Lyck har udviklingen fundet sted i en årrække, men har nu nået et punkt, hvor befolkningsgrænsen for meningsfuld fortsat bosættelse er ved at være nået mange steder. Det skaber ifølge lektoren behov for en ny politik, der i modsætning til tidligere kan sikre en balanceret udvikling med sammenhængskraft i Danmark, der både skaber økonomisk vækst og nedbryder ubalancerne mellem land og by.

”Hvis rammelovgivningerne (planlov etc. og udligningssystemet) ændres, vil ubalancerne kunne reduceres. Ligeledes vil mobilitetsfremmende lovgivning på transportområdet og på teknologiområdet med bredbånds- og mobildækning og på uddannelsesområdet styrke levevilkår og konkurrenceevne i udkantsområderne. Også anvendelse af metoder med mere fokus på adfærd og på cost-benefit-betragtninger vil kunne bidrage til efficiens og til mindskelse af ubalancerne. Vigtigst er fokus på indkomstdannelsen, koordinering i form af regional management og strategi samt direkte inddragelse af stakeholders,” konkluderer Lise Lyck i analysen.

Skabt af politikerne
I Danmark på Vippen, som står bag hvidbogen, håber bestyrelsesmedlem og sekretær, Kim Ruberg, at hvidbogens konklusioner vil gøre indtryk på landspolitikerne og føre til handling.

”Vi bliver ofte mødt med en tro på, at centraliseringen er en uundgåelig udvikling, som heldigvis gør os alle sammen rigere. Men hvidbogen her dokumenterer jo, at det forholder sig omvendt. Centraliseringerne er i høj grad skabt af politikerne, og de har store negative konsekvenser for udviklingen i de dele af landet, hvor vores mest indbringende erhverv holder til. Og med den viden er det vores håb, at politikerne vil gå i gang med at lægge en langsigtet plan for, hvordan vi kan gøre Danmark rigere og mere konkurrencedygtig ved at styrke udviklingen i yderområderne i stedet for at svække dem med yderligere centraliseringer,” siger han.

Fakta:
Hvidbogen ”Et Danmark i balance er et rigere Danmark” offentliggøres tirsdag d. 8. september kl. 11.00 ved en høring i fællessalen på Christiansborg.

Efter høringen afholdes et pressemøde kl. 14.00, hvor en række af hvidbogens bidragsydere sammen med bestyrelsesmedlemmer og medlemmer fra Danmark på Vippen vil svare på spørgsmål.

Hvidbogen vil fra d. 8. september kl. 14.00 være frit tilgængelig i PDF-format på foreningens hjemmeside www.balance-danmark.dk. Trykte eksemplarer af bogen kan fremsendes ved forespørgsel.

Danmark på Vippen er en forening, der siden 2014 har arbejdet for en bedre balance i Danmark. Foreningen består af en håndfuld virksomheder og 17 medlemskommuner fra det danske opland.