Af: Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner og formand for Region Syddanmark. Ulla Astman (S), næstformand for Danske Regioner og formand for Region Nordjylland. Kim Ruberg, formand Danmark på Vippen. Bo Hansen (S), borgmester Svendborg Kommune. Erik Buhl (V), borgmester Varde Kommune. Holger Schou Rasmussen (S), borgmester Lolland Kommune. Hans Østergaard (V), borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bragt i Avisen Danmark d. 12/5-2018

I onsdags blev forhandlingerne om fremtidens erhvervsfremmeindsats skudt i gang. Folketingets partier skal nu sammen finde ud af, hvordan vi skruer indsatsen bedst muligt sammen, så den er enkel og samtidig har størst mulig gavn for små og store virksomheder over hele landet.

Udgangspunktet for forhandlingerne er de anbefalinger, som det såkaldte Forenklingsudvalg i starten af april fremlagde. Anbefalinger, som indebærer en uhørt centralisering af den decentrale indsats: Forenklingsudvalget lægger op til, at én national bestyrelse og statslige embedsmænd skal bestemme, hvilke indsatser der er relevante for de forskellige dele af Danmark. Det bliver skrivebordsarbejde uden fornemmelse for, hvad der skaber vækst og værdi for virksomhederne ude i virkeligheden.

Den offentlige debat har de seneste uger derfor ikke overraskende været fyldt med klare tilkendegivelser om, at det er en rigtig dårlig idé at centralisere indsatsen for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Virksomheder råber vagt i gevær
Politikere på tværs af hele Danmark og på tværs af rød, blå, gul og grøn har stået sammen om at råbe vagt i gevær. Og endnu vigtigere: Det har utallige virksomheder – fra den lille iværksætter til den internationale markedsleder – også.

EasyFood fra Kolding er ”rystet” over Forenklingsudvalget forslag. Virksomheden, som i dag har 150 ansatte og en årlig omsætning på 300 millioner, har ifølge direktør Flemming Paasch ”i den grad nydt godt af” den kommunale erhvervsservice på deres rejse fra iværksætter- til mellemstor vækstvirksomhed. På samme måde har den regionale erhvervsfremmeindsats ifølge Flemming Paasch haft ”kæmpe betydning”, da virksomheden skulle automatisere sin produktion via robotter.

Det gælder også hele det kreative iværksætter- og vækstmiljø inden for spil, digital animation og film i Midtjylland, som kalder Forenklingsudvalgets forslag for ”skræmmende”. At omsætte kreative idéer til forretning kræver i stedet ”stort lokalkendskab koblet med en systematisk, håndholdt indsats”. Og det bliver altså leveret af ”lokale aktører i Midtjylland i samarbejde med Region Midtjylland”, som tidligt spottede det kreative vækstpotentiale og har bidraget med midler, netværk og erfaring.

De tunge virksomheder Danfoss, Grundfos og MAN Diesel har henvendt sig til erhvervsminister Brian Mikkelsen, med ord som ”der er brug for en stærk lokal og regional forankring af indsatsen” og ikke ”en centralistisk oven-fra-og-ned-model”, som ”ikke vil være i stand til at udnytte de lokale og regionale styrkepositioner”, og som bygger på ”en misforstået opfattelse af, hvad der er enkelt og effektivt”.

De appellerer i stedet til, at man tager udgangspunkt i ”et tæt partnerskab mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, region og kommuner, hvor de forskellige parters viden kan bringes i spil til fælles gavn”.

Decentrale partnerskaber om vækstvilkår er vejen frem
Vi er enige med EasyFood, de kreative midtjyske iværksættere, Danfoss, Grundfos og MAN Diesel: Hvis virksomheder over hele Danmark skal have de bedste muligheder for at udvikle deres forretning og øge deres omsætning, har vi brug for stærke decentrale partnerskaber mellem erhvervsliv, videninstitutioner, kommuner og region – ikke ”one size fits all”-løsninger fra staten.

Det er et stærkt decentralt partnerskab, der efter lukningen af det gamle skibsværft på Lindø har stået sammen om at skabe en moderne industripark med 2.200 fynske arbejdspladser.

Det er et stærkt decentralt partnerskab, som har stået sammen om at udvikle og markedsføre de syd- og vestjyske turismedestinationer, så de nu står stærkere end nogensinde. Blandt andet oplever kommunerne Varde og Ringkøbing-Skjern tilsammen flere årlige turistovernatninger end hovedstaden.

Det er et stærkt decentralt partnerskab, der kontinuerligt har understøttet det midtjyske fødevareerhverv og matchet virksomhederne med de dygtigste forskere, så udviklingen af nye innovative fødevareprodukter og –teknologier er nået nye højder.

Det er et stærkt decentralt partnerskab, som sammen netop har taget første spadestik til Center for Industriel Elektronik på Als, som skal levere nyuddannede ingeniører og forskningsfaciliteter i verdensklasse til de energiteknologiske virksomheder i landsdelen.

Og sådan kunne vi blive ved. For virksomhederne har nemlig brug for, at erhvervsfremmeindsatsen tager udgangspunkt i et lokalt og regionalt kendskab til de særlige udfordringer, styrker og potentialer, som er karakteristiske for erhvervslivet og vækstvilkårene i netop deres landsdel. Ikke en centralisering.

Erhvervsfremme er mere end bare rådgivning
Udover den stærke centralisering foreslår Forenklingsudvalget desuden, at erhvervsfremme fremover primært skal fokusere på 1-til-1-rådgivning af virksomheder. Vi kan naturligvis kun være enige i, at sparringen mellem rådgiver og virksomhed er en vigtig del af indsatsen, og gennem lokal og regional rådgivning har virksomhederne fra hele landet fået mange milliarder ekstra på bundlinjen og skabt titusindvis af private arbejdspladser.

Men det er en absurd forsimpling af virksomhedernes vækstvilkår at tro, at alle deres udfordringer og behov kan løses med 1-til-1-rådgivning.

Skal virksomheder over hele Danmark rustes bedst muligt til fremtidig vækst, må erhvervsfremmeindsatsen også understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og udviklingen af et stærkt turismeerhverv. Og her vil det lokale og regionale samarbejde til hver en tid levere løsninger, som er tættere på virksomhedernes behov og hverdag, end dem, en national bestyrelse kan levere.

Når politikerne på Christiansborg forhandler om fremtidens erhvervsfremmeindsatsen, vil vi derfor på det kraftigste opfordre til, at de har én ting i baghovedet: En centralisering af den lokale og regionale erhvervsfremmeindsats vil være gift for erhvervslivet og komme til at gøre rigtig ondt på virksomheder i alle dele af Danmark.