Af Kim Ruberg, næstformand Danmark på Vippen. Klumme bragt i Avisen Danmark d. 10. januar 2017.

De seneste mange år har vi i Danmark set ‘arvefjenden’ Sverige give os baghjul med hensyn til rigdom, konkurrencekraft, velfærd og næsten alle andre økonomiske discipliner – og ja, for den sags skyld også fodbold.

Og nu gør de det igen. Alle otte partier i Riksdagen er nemlig blevet enige om at satse endnu mere på udvikling af Sverige uden for hovedstadsområdet og lade hovedstadsområdet betale for den udvikling.

Det giver rigtig god mening og vil formentligt betyde, at Sverige igen tager et tigerspring foran Danmark.

Det er nemlig et simpelt faktum, som vi i Danmark på Vippen dokumenterer i en omfattende hvidbog, at samfund som Danmark, Sverige og Norge skaber deres rigdom langt væk fra hovedstadsområdet, men bruger uforholdsmæssigt mange penge i netop hovedstadsområdet.

Det indså Sverige allerede 2007, da Sveriges Riksdag vedtog en national strategi for regional vækst. Den er siden blevet fornyet og udbygget flere gange og gælder nu for perioden 2015-2020 og har fået titlen: “En national strategi for holdbar regional vækst og tiltrækningskraft.”

Den strategi har ført til en enestående velstandsudvikling i Sverige sammenlignet med Danmark. Og nu kommer så næste skridt: Senere i januar fremlægger alle otte partier i den svenske Riksdag i enighed en sammenhængende politik, der konkret skal gøre det muligt at bo, leve og arbejde i hele Sverige. Partierne – fra venstre mod højre – er blevet enige om 75 konkrete forslag, som samlet skal styrke Sverige uden for hovedstadsområdet og begrænse de fordele, hovedstadsområdet har i forhold til det øvrige land.

Forslagene omfatter blandt andet en kæmpe udflytning af hele 10.000 statslige arbejdspladser fra Stockholm til resten af Sverige, ambitiøse bredbåndsmål, investering i transportnettet, nye lånemuligheder og konsekvensvurderinger af regeringsforslag, som vil påvirke yderområderne.

I Danmark på Vippen har vi allerede dokumenteret, at Danmark ligesom Sverige lever af den overskudsgivende nettoeksport, som hovedstadsområdet kun bidrager meget lidt til. Samtidig har vi i samarbejde med blandt andre det socialdemokratiske folketingsmedlem Kaare Dybvad, men også en lang række borgmestre fra Venstre, Konservative og Socialdemokratiet, dokumenteret, at resten af Danmark hvert år overfører mindst 30 milliarder kroner til hovedstadsområdet og kun får omkring 10 af dem tilbage i form af udligning.

Det er derfor på tide, vi lærer af Sverige og lægger os i selen for at indhente det forspring, vores broderfolk ‘hinsidan’ har skaffet sig ved at skabe bedre balance i deres land. En fordel, de nu vil udbygge.

Det er i øvrigt fuldstændigt i tråd med politikken i vores øvrige nabolande, Norge, Tyskland og Storbritannien. Som Danmark på Vippen tidligere har dokumenteret, udvikler de lande sig også bedre og hurtigere end os – blandt andet fordi de bevidst arbejder for en bedre balance.

Alle i Danmark er enige om, at vi skal passe på vores velfærdsstat. Vi har dokumenteret, at det kræver en bedre balance mellem et alt for favoriseret hovedstadsområde og resten af Danmark.

Vi har også spurgt alle Folketingets partier om dette og dokumenteret i en evaluering af Folketingets arbejde for vækst og velstand i hele Danmark, at alle partier går ind for at skabe en bedre balance. Ja, på en lang række områder er alle partier faktisk fuldstændig enige – eksempelvis når snakken falder på at sikre flere regionale uddannelsesudbud, flere statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet samt bedre fysisk og digital infrastruktur.

De seneste år har et stort flertal af partierne da også lavet en masse gode, konkrete initiativer og aftaler, der peger i den rigtige retning. Det påskønner vi og kipper med hatten for.

Men det er bare langt fra nok. Tiden er nu kommet, hvor partierne i indeværende Folketingsår som et minimum skal:

  • Vedtage en overordnet og bindende vision og strategi for et Danmark i balance.
  • Sikre en tilstrækkelig finansiering af denne vision og strategi.
  • Nå til enighed om mindst 50 konkrete og finansierede initiativer, der understøtter visionen og strategien.
  • Sikre en aftale mellem et solidt flertal af partierne om, at udviklingen mod en bedre balance vil fortsætte, indtil vi har en balance, der sikrer Danmark som et konkurrencedygtigt land med et solidt grundlag for at fastholde vores velfærd.