Danmark på Vippen vil arbejde for et fair, enstrenget udligningssystem, hvor landsudligningen hæves, men hvor hovedstadsudligningen samtidig fjernes. Dermed omfattes alle kommuner af de samme udligningsordninger.

I 2017 vil vi samtidig færdiggøre beregningerne, der viser, hvor mange milliarder resten af Danmark reelt overfører til hovedstaden hvert eneste år som følge af overrepræsentation af statslige arbejdspladser, statsejede virksomheder, statslige støttemidler mv. Det er tal, som vi vil bringe ind i hele diskussionen om en ny udligningsordning, og som en gang for alle slår fast, at det ikke er resten af Danmark, der er ’på støtten’, men derimod hovedstaden.