Landsforeningen Danmark på Vippen har på en ekstraordinær generalforsamling i dag besluttet at ændre navn til Balance Danmark. Samtidig tilslutter foreningen Staten i hele Danmark sig den nye organisation.

Fokus på mere viden og fakta om et Danmark i geografisk balance. Det er formålet med navneskiftet fra Danmark på Vippen til Balance Danmark, som allerede træder i kraft d. 1. december, siger formand Kim Ruberg:

“Danmark på Vippen startede for fire år siden som et oprør mod den stigende centralisering og skævvridning i Danmark. Vores mål dengang var at få diskussionen om et Danmark i geografisk balance helt op øverst på den politiske dagsorden. Det er sammen med andre gode kræfter lykkedes. Nu er tiden inde til et mere tidssvarende navn, der i højere grad fokuserer på vores rolle som videnscenter for et Danmark i balance,” siger Kim Ruberg.

Foreningen Staten i hele Danmark, som de sidste par år har arbejdet for flytningen af statslige arbejdspladser, har samtidig besluttet at tilslutte sig Balance Danmark.

“Staten i hele Danmark har lige som Danmark på Vippen haft stort fokus på viden og fakta. I vores tilfælde med fokus på flytningen af statslige arbejdspladser og flere decentrale uddannelser. Det er to indsatsområder, som flugter med Danmark på Vippens, og derfor ser vi det som en helt naturlig udvikling, at vi nu slår pjalterne sammen til en større og mere bæredygtig organisation under navnet Balance Danmark,” siger Lars Erik Hornemann, formand for Staten i hele Danmark.

Stemmer står sammen
For halvandet år siden blev bevægelsen Oprør fra Udkanten, som Viggo Mortensen, Anne Mette Holstein Slumstrup og nu afdøde Finn Slumstrup tog initiativ til i 2014, alliancepartner i Danmark på Vippen. Bevægelsen bliver også en del af Balance Danmark, og det glæder Kim Ruberg, at man nu står stærkere end nogensinde.

“Det er vigtigt, at de stemmer, der kæmper for et Danmark i geografisk balance og dermed et rigere Danmark, står sammen. Vi har nu sammen med Staten i hele Danmark og Oprør fra Udkanten skabt en stærk organisation med fokus på viden og fakta. Det er der behov for, hvis vi skal sikre udvikling i hele Danmark,” siger Kim Ruberg.

Balance Danmark skal bidrage til at styrke vækst og udvikling i hele Danmark ved at identificere og dokumentere, hvor værdierne i Danmark skabes. Samtidig skal Balance Danmark give politikere og borgere et solidt fagligt og faktuelt grundlag for en kvalificeret debat om, hvordan vi sikrer velfærd og velstand i fremtidens Danmark.

“Vi kommer til at udgive en masse analyser og rapporter, ligesom vi i øjeblikket er i gang med at opbygge Danmarks største vidensbank om et Danmark i geografisk balance. Vores mål er, at vidensbanken udvikler sig til det sted, hvor politikere, borgere og journalister søger hen, når de mangler viden om vækst og udvikling i hele Danmark,” siger Kim Ruberg.

Balance Danmark vil samarbejde med forskere om projekter, der relaterer sig til et Danmark i geografisk balance, ligesom organisationen vil søge et tæt samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og andre relevante organisationer.

Balancemål
På dagens ekstraordinære generalforsamling blev det også besluttet, at Balance Danmark det kommende år specielt vil arbejde for en ny, fair og gennemsigtig udligningsordning, flere decentrale uddannelser, strategisk flytning og placering af statslige arbejdspladser og investeringer i fysisk og digital infrastruktur, der skal understøtte den reelle værdiskabelse og dermed udviklingen i hele Danmark.

Bestyrelsen i Balance Danmark vil i samarbejde med organisationens medlemmer udarbejde en række overordnede balancemål, som Balance Danmark vil kæmpe for de kommende år. Balancemålene bliver offentliggjort i det nye år.

Nye bestyrelsesmedlemmer
På den ekstraordinære generalforsamling blev det også besluttet at udvide bestyrelsen med to nye medlemmer. Lars Erik Hornemann, formand for Staten i hele Danmark og viceborgmester i Svendborg Kommune, blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen i Balance Danmark. Det samme gjorde Michael Böss, der er forfatter, kommentator og bestyrelsesmedlem i Staten i hele Danmark.

Bestyrelsen i Balance Danmark kommer dermed til at bestå af:
Kim Ruberg, formand, adm. direktør i Jøp, Ove & Myrthu A/S
Jesper Frost Rasmussen (V), næstformand, borgmester i Esbjerg Kommune
Erik Lauritzen (S), borgmester i Sønderborg Kommune
Ib Lauritsen (V), borgmester i Ikast-Brande Kommune
Holger Schou Rasmussen (S), borgmester i Lolland Kommune
Lars Erik Hornemann, tidl. formand i Staten i hele Danmark
Michael Böss, tidl. bestyrelsesmedlem i Staten i hele Danmark

Navneskiftet fra Danmark på Vippen til Balance Danmark træder i kraft d. 1. december 2018.

For yderligere spørgsmål kontakt:

Martin Ø. Carstensen
Kommunikationschef Danmark på Vippen
Mail: martin@balance-danmark.dk
Tlf.: 23 71 00 43

Kim Ruberg
Formand Danmark på Vippen
Tlf.: 40 300 500

Lars Erik Hornemann
Formand Staten i hele Danmark
Tlf.: 30 17 51 00