Af Kim Ruberg, næstformand Danmark på Vippen. Debatindlæg i Jyllands-Posten d. 21/07 2017. Som svar på Mette Bocks (LA) indlæg i Jyllands-Posten d. 19/07 2017

Det glæder Danmark på Vippen, at kirke-og kulturminister MetteBock (LA) i JP 19/ 7 lægger op til en reform af støtteordningen til museer, som ifølge hende skal have en tur med støvekosten. Vi siger tak for invitationen til at bidrage til afstøvningen, og vi kan passende starte med at påpege, at der desværre ér et system i, hvordan kulturstøttemidlerne til de danske museer uddeles. Det er nemlig sådan, at for hver 10 kr., der gives til museer, går mere end 7 kr. til museer i hovedstadsområdet. Det må da siges at være et meget tydeligt system.

Danmark på Vippen er lige nu i samarbejde med Oprør fra Udkanten i gang med at udarbejde en rapport, der undersøger tildelingen af støttekroner ikke blot på museumsområdet, men på hele kulturområdet. Og de foreløbige udregninger viser, at hele 72 pct. af museumsstøtten går til hovedstadskommunerne, mens blot 28 pct. af museumsstøtten fordeles i resten af landet.

Mange i hovedstadsområdet, og måske især embedsmændene i Kulturministeriet, vil finde det meget naturligt. Men det er det ikke, og det er med til at skævvride Danmark. Hovedstadskommunerne har 46 pct. af landets museumsbesøg, det resterende land har 54 pct. Museerne i hovedstadskommunerne har altså færre gæster, men får to en halv gange mere i tilskud end museerne i resten af Danmark.

Derfor ser Danmark på Vippen frem til at bidrage til at få skabt et system, hvor museumsstøtten og de øvrige kulturstøttemidler fordeles logisk og på en sådan måde, at alle danskere finder det rimeligt og fair. Vi vil allerede nu tilbyde ministeren at dele resultaterne af vores kulturrapport, i takt med at vi får dem ind.

Måske skal vi sammen bytte støvekosten ud med en fejemaskine, så vi kan sikre, at kultur bliver lige tilgængeligt i hele landet.