Kronik bragt i Dagbladet Ringsted d. 30/6 2016
Af Hanne Fischer, Direktør i Sundhed og Social hos University College Sjælland

Gode velfærdsuddannelser er vigtige, når man skal tiltrække dygtige borgere og virksomheder til en region.

Derfor skal vi i Region Sjælland vise rettidig omhu, når det viser sig, at arbejdskraft og studiepladser forsvinder til Region Hovedstaden.

Medierne har i den seneste tid kunnet berette om situationen i Thisted, hvor kirurgiske afdelinger bliver lukket ned på grund af lægemangel.

Det er ikke kun en udfordring for borgerne, men også for erhvervslivet, der gerne vil tilbyde gode grundvilkår for de ansatte.

Det er en kendt sag, at der mangler læger, men mindre opmærksomhed er der omkring manglen på sygeplejersker, der er særlig stor i Region Sjælland. Den regionale arbejdsløshed blandt sygeplejersker er på bare 0,42 procent. Det går ikke kun ud over patienterne, men det forringer også de grundvilkår, som arbejdsgivere i Region Sjælland kan tilbyde sine ansatte.

Derfor er der brug for at øge antallet af nye studerende, så vi om nogle år kan opnå en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel.

Hovedstaden tager arbejdskraften
Årsagen til, at Region Sjælland er særligt hårdt ramt, er blandt andet, at regionen konkurrerer med Region Hovedstaden om arbejdspladser og studiepladser. I det spil taber Region Sjælland.

Dygtige studerende fra Region Sjælland har – uden at komme langt væk fra familie og venner – mulighed for at tage nogle studieår i København, hvor de ofte bosætter sig. I den modsatte retning pendler mange studerende fra hovedstadsområdet mod eksempelvis Slagelse eller Næstved. De udgør omkring 35 procent af de optagne hos UCSJ, men de bosætter sig ikke i studiebyen og pendler i stedet.

Det medfører, at regionen mister dimittender – og dermed fremtidig arbejdskraft.

Lokalt uddannede bliver boende
Udfordringen er særdeles veldokumenteret og gælder i princippet i alle fag, hvor der opstår flaskehalse. Derfor bør der i Region Sjælland være mulighed for at oprette flere studiepladser pr. borger, end i regioner, der ikke har samme udfordringer.

Det er naturligvis positivt, at UCSJ-uddannelserne er populære, men den primære opgave er og bliver at sikre, at regionen får den nødvendige arbejdskraft. Det sikres bedst ved lokal rekruttering af unge, der typisk etablerer parforhold eller familie i studietiden -og herefter bliver boende.

UCSJ gennemførte for nylig en landsdækkende bopæls-undersøgelse af dimittender fra seks af de største professionsuddannelser.

Det viste sig, at hele 82 procent af de nyuddannede -to år efter uddannelsens afslutning -stadig var bosat i den region, hvor de tog deres uddannelse.

UCSJ har desuden undersøgt sagen på kommunalt niveau -i blandt andet Lolland-Falster. Her viste det sig, at hele 79 procent af dimittenderne fra Campus Nykøbing blev boende i Guldborgssund Kommune -eller i en af nabokommunerne Vordingborg og Lolland.

Og ser man bort fra Campus Roskilde, der ligger på grænsen til Region Hovedstaden, så boede 70 procent af dimittenderne efter to år i samme kommune eller en af nabokommunen til deres uddannelsessted. Det er et ret højt tal, når man tager i betragtning, at cirka 35 procent af alle nyoptagede i UCSJ pendler fra andre regioner.

Ingeniører bliver i hovedstaden
Flere andre undersøgelser understøtter tendensen: Eksempelvis har UCSJ i forbindelse med oprettelsen af ingeniørstudiet i Kalundborg foretaget en række særkørsler hos Danmarks Statistik for at analysere bosætningsmønsteret hos færdiguddannede ingeniører inden for bioteknologi og kemi -uddannet i Region Hovedstaden i perioden 2008-2014. Det viste sig, at 90 procent af de færdiguddannede ingeniører -to år efter endt uddannelse -stadig boede i deres uddannelses-region.

Kun 30 ud af 618 i gruppen har i perioden valgt at bosætte sig i Region Sjælland – heraf flere i pendleroplandet til København. Det giver udfordringer for erhvervslivet, der derfor varmt hilser den kommende ingeniøruddannelse velkommen.

Landsdækkende mangel på sygeplejersker
Erhvervslivet bør dog være mindst lige så interesseret i velfærdsuddannelserne, for uanset, om man er ingeniør, skolelærer eller noget helt andet, så skal man på et tidspunkt i livet på sygehuset, og her vil de manglende hænder være en udfordring i mange år fremover. Center for Regional og Turismeforskning har i april 2015 beregnet, at der med den nuværende uddannelseskapacitet i 2020 vil mangle 1.030 ekstra fuldtidsansatte med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse -alene i Region Sjælland. Denne efterspørgsel kan ikke dækkes ind fra de øvrige regioner, da der også her vil være mangel på personale.

I alt ventes Center for Regional og Turismeforskning en personalemangel over hele landet på ca. 4.108 personer.

En sådan mangelsituation er både til skade for erhvervslivet og borgerne i de enkelte regioner, så i UCSJ vil vi sikre, at der er fokus på, at der skal etableres ekstra studiepladser i netop denne region, så vi sikrer, at arbejdskraften er til stede, når der er brug for den.