Der er et stort behov for politiske tiltag på hele mobil- og bredbåndsområdet, der kan være med til at sikre lige gode forhold for alle, uanset hvor man bor i landet.

Som det fremgår i både Danmark på Vippens hvidbog og i en rapport fra Produktivitetskommissionen, har gode mobil- og bredbåndsforbindelser afgørende betydning for regional vækst og udvikling – herunder læring, bosætning, virksomhedsdrift og velfærd. Produktivitetskommissionen slår eksempelvis fast, at der er positive produktivitetseffekter ved at styrke den digitale infrastruktur.

Det er specielt store dele af Det Lokale Danmark, der lider under ringe digital infrastruktur. Som professor Lise Lyck skriver i Danmark på Vippens hvidbog, har etableringen af digital infrastruktur i yderområderne ikke været prioriteret højt nok politisk til at sikre en balanceret udvikling mellem land og by, hvilket har bidraget til den ubalancerede udvikling i Danmark. Erhvervsstyrelsens Vækstteam – IKT – skriver i sine anbefalinger fra 2014, at der stadig er områder af Danmark, hvor bredbåndsdækningen ikke er ”tilstrækkelig”. 600.000 danskere angav i en undersøgelse foretaget af IDA i 2014, at deres mobildækning er dårlig, mens 450.000 svarede, at deres bredbåndsdækning er dårlig.

Samtidig har produktivitetskommissionen lavet en opgørelse, der viser, at kun 41 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af alle landets husstande og virksomheder har adgang til fiberbredbånd. Skal det udbredes til hele landet, vil det sammenlagt koste 28 mia. Danmark på Vippen foreslår her, at man i første omgang etablerer fiberbredbånd i de områder, hvor dækningen faktisk er meget mangelfuld.

Det er ikke kun væsentligt i forhold til at sikre vækst i erhvervslivet. Et stigende antal velfærdsløsninger inden for telemedicin er eksempelvis afhængig af dataforbindelser, der fx kan understøtte video-konsultationer. Det særligt problematiske er her, at de områder af Danmark, hvor mobil- og bredbåndsdækningen er dårligst, også ofte er de områder, der særligt har brug for video-konsultationer, da borgerne her bor langt væk fra plejepersonale og sygehuse. Dermed er den dårlige mobil- og bredbåndsdækning også et reelt problem for dele af befolkningens sundhedstilstand.