Danmark på Vippen kæmper for, at et samlet Folketing vedtager en overordnet og bindende vision og strategi for et Danmark i balance, som bliver bakket op af reelle penge. I den forbindelse vil Danmark på Vippen også arbejde for, at partierne i Folketinget når til enighed om mindst 50 konkrete og finansierede initiativer, der understøtter visionen og strategien.

Det væsentligste er dermed ikke kortvarige tilskud på isolerede områder, men en samlet og sammenhængende plan for hele landet, som rækker ind i fremtiden og vender udviklingen på den lange bane.

En langvarig plan med konkrete mål for, hvordan man sikrer den rette arbejdskraft til virksomhederne i Det Lokale Danmark, en langvarig plan med konkrete mål for, hvordan man kan få forbedret infrastrukturen, en langvarig plan med konkrete mål for, hvordan vi sikrer lige kreditmuligheder, en langvarig plan med konkrete mål for, hvordan vi sikrer flere uddannelser i hele landet osv.

Befolkningstallet i København faldt fra 768.000 indbyggere i 1950 til 498.000 i 1980. En simpel fremskrivning dengang ville have vist, at med den udvikling ville den sidste indbygger forlade København i 2036. Det skete heldigvis ikke, fordi Folketinget og alle vi danskere besluttede os for, at det ikke måtte ske. Man skabte i stedet for en række strukturer, der gav København en række fordele og reelle økonomiske tilskud, så byen kunne udvikle sig og blive et attraktivt sted at bo og drive virksomhed fra. Danmark på Vippen er af den klare overbevisning, at tiden nu må være kommet til, at Folketinget og alle vi danskere gør det samme for den del af Danmark, der er kommet i en voldsom negativ spiral. En negativ spiral, som i stor udstrækning fortsætter, fordi vi blindt fortsætter med at give København en fortrinsstilling i Danmark.

Danmark på Vippen tilbyder på den baggrund Folketingets partier at indgå i et konstruktivt samarbejde om at skabe en samlet og finansieret vision for et Danmark i balance. Her kan Danmark med fordel lære af vores svenske naboer. I januar 2017 fremlagde alle otte partier af den svenske Riksdag i enighed en sammenhængende politik, der konkret skal gøre det muligt at bo, leve og arbejde i hele Sverige. Partierne – fra højre mod venstre – er blevet enige om 75 konkrete forslag, som samlet skal styrke Sverige uden for hovedstadsområdet og begrænse de fordele, hovedstadsområdet har i forhold til det øvrige land. Samme velvilje til at samarbejde på tværs af partierne ser vi meget gerne i Folketinget.