Af Kim Ruberg, formand Balance Danmark. Kronikken blev bragt i Avisen Danmark d. 26. juni 2020.

Vi står i dag med en helt unik mulighed for at skabe tusindvis af arbejdspladser uden for de fire store byområder. Et bredt flertal i Folketinget vil reducere CO2-udledningen med 70 % inden 2030. Det kræver massive grønne investeringer. Investeringer, som bør placeres ude i landet og på den måde bidrage til vækst og udvikling i hele Danmark.

I årtier har vi været vidner til, at store statslige investeringer bliver placeret i specielt hovedstadsområdet. Med den grønne omstilling skal vi tage et stort skridt væk fra den skævvridende strategi og politik, som har været med til at skabe det Danmark i ubalance, som alle politiske partier på Christiansborg ønsker et opgør med.

I Avisen Danmark præsenterede Tænketanken Cevea d. 26.5. fem bud på, hvordan vi kan skabe mere vækst og udvikling uden for de store byområder. Cevea foreslår bl.a., at netop de grønne investeringer placeres i land- og yderområderne. Lykkes det at skabe vidensklynger, nye innovationsvirksomheder og lignende uden for de store byer, vil det skabe grobund for tiltrækning og stiftelse af mindre virksomheder, der forsyner eller servicerer de større virksomheder og deres ansatte, lyder det bl.a. fra tænketanken.

Det er så rigtigt og i tråd med de danske erfaringer. Vestas, Grundfos, Danfoss og mange andre store banebrydende grønne danske industrilokomotiver blev netop skabt af dygtige, initiativrige mennesker langt væk fra de store byer. De innovative tanker og erfaringen med at arbejde med grønne løsninger er stadig den dag i dag stor ude i landet. Vi har øer, der er selvforsynende med vedvarende energi. Vi har energilandsbyer, hvor borgerne selv tager ansvaret for at mindske CO2-udledningen. Vi har byer som Esbjerg, Sønderborg og mange flere, der er helt i front, hvad angår den grønne industri. Det er bare et komme i gang!

Den gode nyhed er, at erhvervsminister Simon Kollerup bakker forslaget om grønne investeringer i land- og yderområderne op. Og konkrete projekter ligger allerede klar. Regeringen ønsker bl.a. at etablere to energi-øer med havvind inden 2030, som skal placeres i henholdsvis Nordsøen og ud for Bornholm. Projekter, som vil skabe et hav af arbejdspladser i det vestjyske og på Bornholm.

Den dårlige nyhed er, at den gamle centralistiske tanke om, at store investeringer naturligvis skal placeres i hovedstaden, lever i bedste velgående. Senest illustreret ved planerne om en ny milliarddyr brintfabrik på Avedøre Holme. Her vil man opføre det, der kan blive et af verdens største anlæg til produktion af bæredygtige brændstoffer. Bag projektet står bl.a. Ørsted, Mærsk, DSV, SAS og Københavns Lufthavn.

Et godt projekt, som vil medvirke til, at Danmark når målet om en CO2-reduktion på 70 % inden 2030. Men placeringen af brintfabrikken i Storkøbenhavn skriger til himlen. Hvorfor dog placere en kæmpe fabrik lige midt i hovedstaden? Et område, der bestemt ikke mangler arbejdspladser, men som i forvejen har trafikkaos med nogle af Danmarks længste bilkøer og spildtid i trafikken.

Men må private virksomheder ikke selv bestemme, hvor de placerer deres milliardinvestering? Bestemt. Sagen er bare den, at flere af de involverede virksomheder er statsejede. Derfor har staten også noget at skulle have sagt. Derudover er det ikke nogen hemmelighed, at virksomhederne håber på, at staten – altså alle vi skatteborgere – vil løfte en ikke ubetydelig del af regningen.

Derfor bør staten også bakke fuldt op om det gode, innovative projekt og partnerskab, virksomhederne har igangsat, men samtidig kræve en ny placering syd for hovedstaden. Det vil stadig sikre, at den store mængde grønne strøm, som skal bruges, hvis projektet skal gennemføres, kan komme fra en havvindmøllepark ved Rønne Banke ved Bornholm, som virksomhederne bag projektet foreslår.

En sydligere placering vil ikke blot gavne udviklingen på Sydøstsjælland, men også sikre, at vi ikke belaster infrastrukturen unødvendigt i hovedstadsområdet. Og det vil ikke mindst være et vigtigt signal om, at vi nu går ind i en ny tid, hvor milliardinvesteringerne i den grønne omstilling og industri først og fremmest placeres uden for de store byområder. Her kan vi levere den energi, der skal til, for at også de store byer bliver CO2-neutrale i løbet af dette årti. Til gavn for klimaet, borgerne og et Danmark i bedre balance.