mejeri

Danmark på Vippen vil i den kommende tid tage en række initiativer.

Stifte foreningen ’Danmark på Vippen’
’Danmark på Vippen’ har som formål at belyse, kommunikere og konkludere om fordele og ulemper ved centralisering/ decentralisering omkring de store byer af både befolkning, erhvervsliv, administration og politik. Vi stifter foreningen på en snarlig stiftende generalforsamling.

Hvidbog
Det første fælles skridt fra initiativtagerne bliver at udarbejde en videnskabelig, solid Hvidbog, der overordnet skal besvare nedenstående to spørgsmål. Hvidbogen vil danne fundamentet for hele debatten.

1.  Ligger der et udviklingsmæssigt potentiale i at opnå den balance i det danske samfund, som alle politiske partier officielt går ind for. Eller med andre ord, bliver alle vi danskere rigere, hvis vi fordeler samfundskagen bedre?

2. Hvad er konsekvenserne ved fortsat at tynge vippen ned til fordel for Ørestaden og Østjylland og dermed stadfæste den skæve udvikling? Og hvilke fordele og ulemper giver den udvikling?

Skabe debat i medierne
’Danmark på Vippen’ vil skabe et konstruktivt debatklima om de problemstillinger, der optager foreningen, og sikre en så omfattende og effektiv demokratisk debat og borgerinddragelse
som overhovedet muligt. Det vil primært være gennem pressen.

Landspolitisk Høring
Hvidbogen skal præsenteres på en landspolitisk høring i Landstingssalen på Christiansborg inden næste folketingsvalg, så dens konklusioner kan indgå i den politiske debat op til næste folketingsvalg.

Eget landsdækkende medie
’Danmark på Vippen’ vil skabe sit eget landsdækkende medie til at understøtte debat og borgerinddragelse.