Vinder vi som samfund noget ved centraliseringen? Kan vi lære noget af vores nabolandes regionalpolitik? Hvilken rolle spiller ildsjæle for vækst i lokalområderne? Og hvordan fastholder og skaber vi arbejdspladser i hele Danmark?

De spørgsmål bliver udgangspunkt for debatten om et Danmark i balance, når Tænketanken Cevea og Landsforeningen Danmark på Vippen sætter fokus på den geografiske ulighed i Danmark med konferencen: Danmark i Balance – på vej mod en bæredygtig forandring d. 20. september 2017 i RemisenBrande.

Sammen med en række forskere, politikere, repræsentanter fra erhvervslivet og faglige organisationer kigger vi fremad og kommer med konkrete bud på, hvordan vi kan rette op på den skævvridning, der ses i det danske samfund.

Konferencen fokus er dermed ikke på, hvad vi som samfund har gjort galt, men derimod hvad vi kan gøre for igen at få skabt et balanceret Danmark.

Konferencen består af tre dele, som alle skal bidrage til at udbrede og kvalificere debatten om et Danmark i balance igennem konkrete og praktiske eksempler fra ind- og udland.

Tid: 20. september 2017 kl. 10.00-16.00
Sted: RemisenBrande, Remisevej 1, 7330 Brande
Pris (inkl. forplejning): 1000 kr. / 800 kr. for medlemmer af Cevea/Danmark på Vippen, studerende og pensionister.

Tilmelding: https://cevea.nemtilmeld.dk/17/

 

Program for konferencen:

9.00-10.00: Ankomst og indskrivning

10.00-10.05: Velkomst
v. Carsten Kissmeyer, borgmester Ikast-Brande Kommune, og Jakob Fastrup, formand Danmark på Vippen.

10.05-10.10: Præsentation af dagens program

v. konferencier Kasper Fogh.

10.10-10.30: Den geografiske ulighed
Kristian Weise, direktør Cevea, viser, hvordan Danmark trækkes stadig mere skævt, og hvilke konsekvenser det kan have, hvis udviklingen fortsætter.

10.30-11.00: Vækst og udvikling i hele Norge
Benedicte Akre (NO), seniorrådgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fortæller om konkrete initiativer, der skaber vækst og udvikling i hele Norge.

11.00-11.30: Nabolandes regionalpolitik
Lise Lyck, cand.polit., sammenligner regionalpolitik og regional udvikling i Danmark med udviklingen i Sverige, Tyskland og andre nabolande.

11.30-12.15: Frokost

12.15-13.00: Tema 1. Ildsjæle som generator for vækst i lokalområderne
Professionelle og frivillige ildsjæle debatterer, hvad lokalsamfundet har bidraget med til netop deres projekt. Herunder hvordan projektet er opstået, og hvad væsentligheden af lokalsamfundets deltagelse i projektet er. Mød Hanne Tanvig, seniorrådgiver og institutleder på KU, Kirsten Monrad Hansen, forsknings- og formidlingschef på Han Herred Havbåde, samt Philip Rasmussen og Mette Aagaard fra Lolland-Falster Lovestorm.

13.00-13.45: Tema 2. Kommuner og regioners rolle i et decentralt Danmark
Borgmestre og regionrådsformænd debatterer, om de har været gode nok til at tænke decentralt siden kommunalreformen, og hvilken rolle kommuner og regioner spiller i forhold til spørgsmålet om et Danmark i balance. Mød Stephanie Lose (V), regionrådsformand i Region Syddanmark, Holger Schou Rasmussen (S), borgmester Lolland Kommune, Carsten Kissmeyer (V), borgmester Ikast-Brande Kommune, Leon Sebbelin (R), borgmester Rebild Kommune. 

13.45-14.00: Pause

14.00-14.45: Tema 3. Sådan sikrer vi arbejdskraft i Det Lokale Danmark
Hvilke udfordringer møder virksomheder i Det Lokale Danmark, når de skal tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og hvilke konkrete tiltag kan hjælpe til at fastholde og skabe private arbejdspladser i hele landet? Mød Bent Hansen (S), formand Danske Regioner, Fini Beilin, direktør Dansk Arbejdsgiverforening, Camilla Wang, rektor PH Absalon, Morten Holm Østergaard, erhvervspolitisk chef Landbrug & Fødevarer, Marie-Louise Lindeløv, chefkonsulent DI.

14.45-15.15: Politisk topmøde
MF’ere debatterer, hvordan vi sikrer vækst og udvikling i hele Danmark.

15.15-15.45: Sådan skaber vi et Danmark i balance
Kim Ruberg, næstformand Danmark på Vippen, fremlægger konkrete initiativer, som Danmark på Vippen opfordrer Folketinget til at indføre.

15.45-: Netværk, vidensdeling og kaffe.

 

Har du spørgsmål angående konferencen? Så kontakt Martin Ø. Carstensen, kommunikationschef i Danmark på Vippen, på 23 71 00 43 eller martin@balance-danmark.dk.