Af Kim Ruberg, bestyrelsesmedlem og sekretær i Danmark på Vippen
Debatindlægget blev bragt (i forkortet form) i Politiken d. 15/12 2015

”Den danske eksport og balancen i Danmark er afhængig af, at uddannelsesinstitutioner er spredt i Danmark og ikke koncentreret i de store byer.” Sådan lyder en af konklusionerne i den Hvidbog, vi i Danmark på Vippen udgav i sommer. Desværre ser regeringens spareplan på 8,7 mia. på uddannelsesområdet ud til at resultere i lukninger af mange uddannelsestilbud i Det lokale Danmark og dermed svække både eksporten og balancen. Fakta, som uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V) i øjeblikket lukker ørerne for.

På en høring om besparelserne på uddannelsesområdet d. 4/11 forklarede Camilla Wang fra Danske Professionshøjskoler og rektor ved UC Sjælland, at de kun kan leve op til sparekravene på to måder: 1. Sænke undervisningskvaliteten kraftigt ved at give færre undervisningstimer, lave større hold og give mindre vejledning, 2. Reducere antallet af udbudssteder, som på Sjælland vil svare til at lukke 3 ud af de 6 uddannelsesinstitutioner, UC Sjælland driver.

Alvorlige konsekvenser
Samme toner lyder der fra mange andre rektorer rundt om i landet. Konsekvenserne kan blive alvorlige: Færre unge vil tage en videregående uddannelse, fordi beregninger viser, at det at få en uddannelse for mange unge handler om, hvorvidt uddannelsesinstitutionen ligger i nærheden. Alternativt må de unge tage deres uddannelse i en af de store byer, hvilket øger vandringen fra land til by. Dermed får både kommuner, regioner og virksomheder i Det lokale Danmark sværere ved at rekruttere uddannet arbejdskraft, hvilket yderligere medfører, at flere virksomheder enten må dreje nøglen rundt eller flytte hele molevitten til en større by. Og dermed forsvinder der tusindvis af arbejdspladser fra Det lokale Danmark, som i forvejen skriger på højtuddannet arbejdskraft. En decideret ond spiral.

Men uddannelsesministeren vil desværre ikke anerkende den præmis, som både Danske Professionshøjskoler og Danmark på Vippen har: Spareplanen fører til færre uddannelsesinstitutioner i Det lokale Danmark og/eller en dårligere uddannelseskvalitet. Alternativets landdistriktsordfører Nikolaj Amstrup spurgte forleden Esben Lunde Larsen, om ikke lukninger af mindre uddannelsesudbud i yderområderne vil føre til øget ulighed mellem land og by? Uddannelsesministeren svarede d. 7/12, at professionshøjskolerne har en pligt til at sikre en regional uddannelsesdækning. Han påpegede i samme forbindelse, at der kan være forskellige måder, hvorpå institutionerne kan løfte deres regionale forpligtigelse, men kravet er, at alle udbud skal fastholde den høje kvalitet, og at de skal være med til at sikre adgang til en videregående uddannelse i hele landet.

Øget ubalance
Eller sagt på en anden måde. Enten antyder Esben Lunde Larsen, at Camilla Wang, Danmark på Vippen og mange andre tager fejl, når vi påpeger, at kvaliteten falder og uddannelsesinstitutioner må lukke på grund af spareplanen. Eller også, hvilket nok er mere sandsynligt, lukker Esben Lunde Larsen ørerne for spareplanens konsekvenser, fordi den går i den stik modsatte retning af regeringens erklærede mål om at sikre et Danmark i langt bedre balance. Og hvem har lyst til at erkende, at man her fører en politik, der går imod det, man lovede danskerne under valgkampen?

Hele landet finansierer vores uddannelsessystem, og derfor skal hele landet naturligvis også have glæde af det. Derfor vil vi i Danmark på Vippen også opfordre uddannelsesministeren til at handle hurtigt og tilføje en forudsætning om, at besparelserne på uddannelsesområdet ikke må betyde færre uddannelsesinstitutioner eller uddannelsespladser i det Danmark, der ligger uden for de store universitetsbyer. Alternativt bidrager regeringen til at øge ubalancen mellem land og by, hvilket skader hele Danmarks rigdom.