Debatindlæg bragt i Horsens Folkemøde d. 30/12 2016.
Af Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen.

Der er grund til at kippe med flaget for Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkepartis nye regeringsgrundlag, hvis man ønsker vækst og udvikling i hele Danmark.

I sidste uge afleverede vi i landsforeningen Danmark på Vippen en ønskeliste med 10 punkter, som de tre partier med fordel kunne skrive ind i et nyt regeringsgrundlag.

Flere af ønskerne blev opfyldt, og det er godt nyt for borgere og virksomheder i Det Lokale Danmark. Først og fremmest hæfter vi os ved, at regeringen vil styrke de regionale uddannelsesudbud og dermed i højere grad tage højde for det regionale arbejdsmarked.

Som Danmark på Vippen dokumenterede i en rapport tidligere på efteråret, er det helt afgørende, at vi får flere decentrale uddannelsesudbud, hvis vi skal sikre højtuddannet arbejdskraft til de mange virksomheder i Det Lokale Danmark, som står for langt størstedelen af vores overskudsgivende nettoeksport. Og hvis vi i fremtiden skal sikre, at der er sygeplejersker, pædagoger og lærere til stede i hele landet.

Derudover afleverede vi et konkret ønske til de tre partier om, at alle nye statslige institutioner som udgangspunkt skal placeres uden for hovedstadsområdet. Også det er blevet skrevet ind i regeringsgrundlaget, hvor man også lægger op til en ny udflytningsrunde i 2018. Det glæder vi os naturligvis over.

De tre partier vil også styrke mobil- og bredbåndsdækningen, den fysiske infrastruktur og turismeerhvervet i Det Lokale Danmark. Initiativer, som vil være med til at sikre vækst og udvikling i hele Danmark.

Næste step for VLAK-regeringen er handling. Grundlaget er på plads, nu afventer vi så de konkrete politiske forslag og aftaler. I Danmark på Vippen er vi eksempelvis spændte på, hvordan regeringen vil styrke de regionale uddannelsesudbud, samtidig med at de gennemfører en besparelsesrunde på netop uddannelsesområdet?

Derudover efterspørger vi stadig det redskab, vores nabolande har brugt til at overhale os i rigdom:

En samlet ambitiøs vision for et Danmark i balance, som rækker mange år frem. Konkrete mål for, hvordan Det Lokale Danmark – og dermed hele Danmark – skal udvikle sig de næste 10, 20 og 30 år.

Alle partier i Folketinget er enige om, at vi skal have et Danmark i balance. At vi skal øge sammenhængskraften. At vi nok har centraliseret for meget de sidste årtier. Derfor er opfordringen til alle partier på Christiansborg også klar: Løft blikket, se ud over den enkelte valgperiode og gå så sammen på tværs af partiskel og formulér en vision og retning for, hvordan et Danmark i balance kan udvikles og forankres – til gavn for hele landet.