12/4-2018: Danmark knækker over i to, hvis forslag om udligning realiseres
Om bl.a. udligningsordningen, regeringens medieudspil og ny lægeuddannelse i Esbjerg.

22/3-2018: Flere lokale uddannelser er afgørende for vækst i hele Danmark
Om bl.a. manglende uddannelser i det lokale Danmark, flytning af statslige arbejdspladser og teleforlig.

2/3-2018: Der er behov for gennemgribende reform af udligningsordningen
Om udligningsordningen med kommentarer fra borgmestre i det lokale Danmark.

8/2-2017: Heftig debat om udligning: Hovedstadskommuner manipulerer
Om den ophedede debat om fremtidens udligningssystem og ny bestyrelse i Danmark på Vippen.

18/1-2018: Flytning af statslige arbejdspladser skaber bedre balance i Danmark
Reaktioner på regeringens anden runde af flytningen af statslige arbejdspladser.

14/12-2017: Massiv blind centralisering af statslige arbejdspladser
Om bl.a. tusindvis af statslige arbejdspladser i hovedstadsområdet, uddannelser i det lokale Danmark, museumsstøtte og bredbåndspuljen.

26/10-2017: Hovedstadskommuner har fejlagtigt modtaget milliarder i tilskud
Om bl.a. den kommunale udligningsordning, et skævt Danmark og lokale fællesfonde.

05/10-2017: Nyt idékatalog fra Danmark på Vippen
Om bl.a. konkrete løsningsforslag til et Danmark i balance, ny udflytningsrunde og behovet for et effektivt balancefilter.

21/9-2017: Vi skal have en samlet vision for et Danmark i balance
Om bl.a. den geografiske ulighed i Danmark, socialdemokratiets opgør med centralisering og uddannelsesudspil fra Radikale Venstre.

8/9-2017: Borgmester: Alle advarselslamper lyser rødt
Om bl.a. konsekvenserne af regeringens finanslovsforslag, uambitiøse planer om udflytning af flere statslige arbejdspladser og Landdistriktsprisen 2017.

27/7-2017: Populære busruter nedlægges
Om bl.a. nedlæggelse af populære busruter, forslag til plan for Danmarks sammenhængskraft og debat om museumsstøtte.

02/06 2017: København på støtten
Om bl.a. København på støtten, geografisk ulighed på ældreområdet og et nyt samarbejde.

20/04 2017: Kulturinstitutioner i Det Lokale Danmark trues af Arbejdsmarkedets Feriefonds krav om tilbagebetaling
Om bl.a. Feriefondsagen, overførsel af sociale klienter og skrappere krav til små banker

28/3 2017: Nyhedsmail
Om bl.a. Danmark på Vippens ny analyse om byfornyelsesmidler, landdistriksvækstpulen og industriarbejdspladser i Nordjylland.

16/03 2017: Nyhedsmail
Om bl.a. nye arbejdspladser i SKAT, krav om et nyt udligningssystem, geografisk spredning af uddannelser og nye arbejdspladser på Lolland.

02/03 2017: Nyhedsmail
Om bl.a. indførelse af balancefilter, succes med nedsættelse af færgetakster og børnefamilier, der flytter fra de store byer.

16/02 2017: Nyhedsmail
Om bl.a. lånemuligheder i Det Lokale Danmark, tilbageskridt i ny planlov og lægedækning i hele landet.

02/02 2017: Nyhedsmail
Om bl.a. behovet for udbredelse af uddannelser, forslag til ny planlov og beretning fra Danmark på Vippens generalforsamling.

19/01 2017: Nyhedsmail
Om bl.a. udsigt til bedre lægedækning i Det Lokale Danmark, dansk kystturisme store potentiale og udbredelse af digital infrastruktur.

06/01 2017: Nyhedsmail
Om bl.a. nye medlemmer, udflytning af arbejdspladser i Sverige og udligningsordningen.

22/12 2016: Nyhedsmail
Om bl.a. SFs lovforslag om balancefilter og Danmark på Vippens evalueringsrapport af folketingpolitikternes indsats for Det Lokale Danmark.

1/12 2016: Nyhedsmail
Om bl.a. Årests Ungdomskommune, Sønderborg, regeringsgrundlaget og inspiration fra vores nordiske naboer,

17/11 2016: Nyhedsmail
Om bl.a. Varde Kommune som Danmarks bedste i kystturisme, om succes ved udflytning af statslige arbejdspladser og om et nyt bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen.

4/11 2016: Nyhedsmail
Om bl.a. stor jobskabelse i Region Sjælland, nyetableret landsbyklynge og konsekvenserne af besparelser på professionshøjskoler.

20/10 2016: Nyhedsmail
Om bl.a. overflytning af borgere på overførselsindkomst fra København til Lolland, om serviceniveauet i hovedstaden og om efterspørgslen på flere statslige arbejdspladser i Det Lokale Danmark.

3/10 2016: Nyhedsmail
Om bl.a. ny rapport fra Danmark på Vippen om placeringen af videregående uddannelser og Danmark på Vippens åbne brev til 34 hovedstadsborgmestre.

22/6 2016: Nyhedsmail
Beretning fra Folkemødet 2016 med links til artikler om Danmark på Vippens afholdte debatter og indgåede aftaler.

13/6 2016: Nyhedsmail
Om Danmark på Vippens planlagte aktiviteter på Folkemødet 2016 og hvordan du kan følge med fra og uden for Bornholm.

18/5 2016: Nyhedsmail
Om ny ingeniøruddannelse i Kalundborg, vækst i yderområderne, placering af statslige arbejdspladser og den fortsatte skævvridning af Danmark.

8/4 2016: Nyhedsmail
Om myten om urbanisering, motorveje, geografisk spredning af uddannelsessteder og konsekvenser af gymnasiereformen.