Tre bud på, hvordan Konservative vil hjælpe yderområderne:

  • Bedre infrastruktur: Konservative ønsker at sikre bedre togdrift, flere omfartsveje og udbygning af bredbånds- og mobilnettet. Det vil ifølge partiet gøre det lettere at drive virksomhed i yderområderne.
  • Spred uddannelserne: Uddannelsesinstitutionerne skal spredes mere ud i landet. Det er ifølge Konservative nødvendigt, hvis yderområderne skal kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
  • Boligjobordning for sommerhuse: Partiet ønsker at genindføre boligjobordningen med den sommerhusudvidelse, den også har haft i tidligere versioner.

Kilde: Politiken

Citater fra udvalgte folketingsmedlemmer fra Konservative:

  • Søren Pape. Partilederrunde på DR1, d. 16/6. 15
    “Vi skal have gjort noget ved rammevilkårene. Vi skal have gjort noget ved det gode ved at skabe virksomhed: færre afgifter, lavere skatter. Det er simpelthen nødvendigt, hvis vi skal skabe vækst ude på landet. Og så skal vi have den respekt tilbage for dansk landbrug og de følgearbejdspladser, der følger der. Ellers kommer vi aldrig videre. Det andet er bare noget snak. Alle dem, der siger, at vi skal flytte noget derud, de skal så følge det op med handling til at gøre noget ved det og sætte skatter og afgifter ned for virksomheder, så vi kan få nogle iværksættere.”
  • Mike Legarth. Jyllands-Posten d. 20/3. 15
    ”Partiet mener, at man skal have fokus på at flytte arbejdspladser ud i provinsen, når der skal ske omstruktureringer eller ændringer i styrelser og direktorater. Når man ser på, hvilke styrelser, direktorater og statslige virksomheder der er placeret i København, så falder det i øjnene, at eksempelvis Naturstyrelsen ligger midt i København. Når der engang skal foretages organisationsændringer, tilpasninger og omflytninger, vil vi have fokus på, at der skal placeres arbejdspladser i provinsen. Det er partiets synspunkt.”