Tre bud på, hvordan Liberal Alliance vil hjælpe yderområderne:

 • Lavere skatter og afgifter: 124.000 arbejdspladser kan skabes – herunder i yderområderne – hvis Liberal Alliances økonomiske politik gennemføres. Tallet stammer fra Finansministeriet. Det er derfor partiets vigtigste bud på, hvordan man hjælper yderområderne.
 • Fjern registreringsafgiften: Ifølge Liberal Alliance har familier, der bor langt væk fra de store byer, typisk brug for to biler. Derfor vil en fjernelse af registreringsafgiften give mere plads i budgettet hos familierne og samtidig bedre biler til familier i yderområderne.
 • Offentlig-privat samarbejde for bedre internet: Kommunerne skal i fremtiden blive bedre til at samarbejde med de virksomheder, der leverer bredbånds- og mobildækning. Det vil betyde, at vi i fremtiden sikrer, at det altid er den bedste løsning, der leveres.

Kilde: Politiken

Citater fra udvalgte folketingskandidater fra Liberal Alliance:

 • Anders Samuelsen. Partilederrunde på DR1, d. 16/6. 15
  “Vil man den plan, som vi har lagt frem, hvor beskæftigelsen vil stige med 124.000 netto, så er det klart, at det svarer til 12.000 ekstra jobs i hver eneste kommune i Danmark, hvis man sådan dividerer det op med de 100, vi har. Og det er jo noget, der gør, at der kommer liv derude. Hvis man kombinerer det for eksempel med at lette rammevilkårene på turismeerhvervet – altså sænke momsen til de 7 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} – derude, hvor det er, at man lever af blandt andet turismeerhvervet. Og som det sidste også fokuserer på, at landbruget er i dyb krise, er trængt, og der er masser af følgejob, der af den grund forsvinder. Så tror jeg, at vi begynder at have en samlet pakke, som kan skabe liv derude.”
 • Henrik Dahl. Jyllands-Posten d. 4/3. 15
  ”Det er klart, at der er nogle problemer med de helt små øer (i forhold til at holde liv i landdistrikterne, red). Som borger kan man ikke forvente den samme service, hvis man bor på en meget lille ø som f.eks. Mandø. Her var der tidligere en skole, en kirke og en købmand, men det er svært at opretholde. Når det er sagt, er man nødt til at føre en politik, så sædvanlige standarder for, hvordan man lever, kan opretholdes. Det er en del af at være et kulturelt, nationalt og historisk fællesskab, som Danmark jo også er.”
 • Leif Mikkelsen. Berlingske d. 24/2. 15
  ”Man skal ikke begynde at lappe på en dårlig politik ved hjælp af forskellige støtteordninger, som andre så skal betale. Jeg ønsker ikke at lave særlige foranstaltninger for at få folk til at bo et sted, de ikke gider.”