Den tidligere SR-regering fremlagde i foråret 2015 flere konkrete vækstinitiativer for yderområderne. Her følger tre eksempler:

 • Bedre vilkår for at bo og arbejde i landdistrikterne:  Radikale vil blandt andet styrke indsatsen for nedrivning og landsbyfornyelse ved at afsætte en pulje på 400 millioner til formålet. Derudover vil regeringen styrke flexboligordningen, sikre lavere færgetakster for passagerer og biler samt styrke den kollektive trafik i yderområderne.
 • Ændring af planloven: Dermed får kommunerne friere rammer til at udvikle yderområderne, hvilket ifølge Radikale vil styrke mulighederne for etablering og udvidelse af erhverv i landzonerne.
 • Bedre bredbånds- og mobildækning: Radikale vil nedbringe antallet af huller i mobil- og bredbåndsdækningen og har en målsætning om, at alle danskere senest i 2020 har adgang til 100 Mbit/s. Det vil ifølge Radikale også komme mange virksomheder i yderområderne til gode.

Kilde: DR

Citater fra udvalgte folketingsmedlemmer fra Radikale Venstre:

 • Andreas Steenberg, TVMidtVest, d. 31/8.15
  “Jeg har mødt mange, som synes at afgørelser fra statslige myndigheder er forkerte og taget for langt fra virkeligheden. Mange synes at staten mest er et københavner fænomen. Derfor vil vi flytte arbejdspladser ud, men også flytte arbejdet ud, så processerne og statens myndighedsafgørelser kommer tættere på borgerne i hele landet, siger Andreas Steenberg, der er landdistriktsordfører for partiet.”
 • Morten Østergaard. Politiko.dk, d. 31/8.15
  “Det vil betyde (RV’s forslag om, at alle nye statslige stillinger slås op med mulighed for selv at vælge mødested), at hvis en medarbejders ægtefælle for eksempel for job i Kalundborg, så kan man vælge at have nogle af sine arbejdsdage her og ved hjælp af almindelig ny teknologi, kan man tale med kollegaer og den slags ting… Hvis man får lavet sådan en plug and play-infrastruktur, og samtidig har en målsætning om, at alle skal øge deres andel af statslige arbejdspladser uden for hovedstaden hvert eneste år, så kan vi få en proces, hvor vi rent faktisk vender trafikken i stedet for at tro, at det kan ordnes fra den ene dag til den anden…Den infrastruktur vil gøre, at der kommer til at være statslige arbejdspladser i alle dele af Danmark, og at der gradvist bliver flere og flere ansatte her, fordi det er så ukompliceret. Hver gang, de omstrukturerer – hvad man gør ofte – så kan man sige, at de her opgave kunne lige så godt løses i Vestjylland som i Valby.«
 • Morten Østergaard. Partilederrunde på DR1, d. 16/6. 15
  ”Det, det handler om her, er måske også, at vores struktur med det her med de praktiserende læger har været, at man skulle være der sådan for altid. Altså man købte en praksis, og så havde man den altid. Men det er jo ikke sikkert, at det er det, der vil være mønsteret fremover. Så det skal man måske rydde op i… Så det er jo en kompleks problemstilling, men vi er jo ikke et større land, så hvis vi er villige til at investere i det, så kan vi godt binde det sammen sådan, at den ene kan arbejde i en storby og den anden kan være læge i Haderup.”
 • Helle Løvgreen Mølvig. Radikale.dk
  ”Radikale Venstre vil have et Danmark, der hænger sammen. Et Danmark, hvor man kan bo og arbejde, hvor man vil. Arbejdspladserne skal ikke være forbeholdt de store byer. Og hvis vi skal nå vores mål om mindst 3 millioner i arbejde, skal vi gøre det nemmere at drive virksomhed – også uden for storbyerne.”
 • Marianne Jelved. Jyllands-Posten d. 26/2. 15
  “Man kan også vende det om og sige, at nu har Carsten Hansen forpligtet sig til, at der skal ske et eller andet. Det kan godt være, at vi synes, det er lidt skørt, det han siger. Men så kan han senere komme med noget, der kan forklare det.”
 • Marianne Jelved. Jyllands-Posten d. 26/2. 15
  ”Nej, det er virkelig fordomsfuldt (Det Lokale Danmarks ry, red). Jeg rejser rundt i hele Danmark, og jeg kommer også de steder, som I er så flabede at kalde Udkantsdanmark. Men det er jo fuldstændig almindelige samfund som alle andre samfund i Danmark. Jeg forstår simpelthen ikke det billede.
 • Christian Friis Bach. Berlingske d. 14/6. 14
  ”Hvis nu man bor på Bornholm og arbejder et par dage om ugen i København, så skal man have et øget fradrag for det. På den måde tror jeg, vi kunne styrke bosætningen på øerne.”