Tre bud på, hvordan SF vil hjælpe yderområderne:

 • Nemmere at låne penge: I følge SF er det i dag alt for svært at låne penge, hvis ikke man har det rigtige postnummer. Derfor foreslår SF at lave et særligt realkreditinstitut for yderområderne. Det skal enten fungere på markedsvilkår eller ved en understøttelse af staten.
 • Flere skolebænke: Uddannelsesbehovet i de danske regioner skal kortlægges, så det bliver muligt at flytte flere uddannelser væk fra København.
 • Mere fair udligningssystem: Kommuner i yderområderne skal i fremtiden i langt højere grad kompenseres for de mange ældre borgere, der kommer til, i takt med at de unge flytter til storbyerne. Et udligningssystem, som på mange måder vil ligne det, København har, hvor kommunen bliver kompenseret for de mange socialt udsatte.

Kilde: Politiken

Citater fra udvalgte folketingsmedlemmer fra SF:

 • Pia Olsen Dyhr. Partilederrunde på DR1, d. 16/6. 15
  ”Vi er nødt til at kigge på det her med løn. Vi er nødt til at kigge på, om praktiserende læger skal rundt på en tur i vores lægehuse. Men vi er også nødt til at lave en samlet plan for vores landdistrikter. Vi er nødt til at kigge på blandt andet lånemuligheder. Man skal ikke være i tvivl om, at et af problemerne for de her læger i forhold til at købe en praksis derude, det er også, at det er rigtigt svært at få adgang til lån. Vi har sagt: Skal vi ikke have et stats-realkreditinstitut, sådan så man får mulighed for at låne. Man skal selvfølgelig også have styr på økonomien. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men så man også kan få lov til at låne, selvom man fx bor i Vrå nord for Aalborg.”
 • Pia Olsen Dyhr. Pressemeddelelse d. 11/6. 15
  “Hvis Danmark ikke skal splittes op, er det vigtigt, at yderområderne ikke drænes for veluddannede. Hvis de unge ikke behøver at flytte til storbyen for at tage deres uddannelse, er der større chance for, at de vælger at blive i yderområderne efter deres uddannelse.”
 • Karina Lorentzen. Jyllands-Posten d. 14/3. 15
  ”Nogen har peget på, at Energistyrelsen lige så godt kunne ligge i Esbjerg og Søfartsstyrelsen et sted på Sydfyn. Det er muligt at sende statslige arbejdspladser ud – det kræver bare modige politikere.”
  Er I modige?
  ”Ja, det vil vi i hvert fald gerne være.”
 • Jacob Jensen. Jyllands-Posten d. 7/3. 15kommenterer på den splittede kommuneskat:
  ”Jeg kan sagtens følge argumentet med, at skatten skal lægges der, hvor udgiften også er – hvor man f.eks. slider på vejene, har fordel af gadelys og snerydning osv. Vi har ikke lagt os fast på, om vi skal brække skatten op, men i takt med at fleksboligordningen bliver mere og mere udbredt, er vi nødt til også at forholde os til det skattemæssige.”
 • Karina Lorentzen. Berlingske d. 10/2. 15kommenterer på Venstres forslag om at ændre planloven.
  ”Jeg synes ikke, Venstres forslag er gennemtænkt. Hver gang der åbner et nyt storcenter, suger det livet ud af en bykerne eller omkringliggende byer. Det er foruroligende, for noget af det, der betyder noget for, om man vil bosætte sig i et område, er netop at der er muligheder for at købe ind. Forslaget gift for vores yderområder.”
 • Karina Lorentzen. Jyllands-Posten d. 8/2. 15
  ”Der er stor utryghed i yderområder – både i forhold til velfærd og almindelig service, men også i forhold til at sælge eller købe huse. Det er helt afgørende, at vi får vendt udviklingen. Undersøgelser viser, at rigtigt mange gerne vil flytte på landet, hvis bare der er job at få. Derfor skal vi have styrket turismen, den grønne vækst, bioøkonomien og ikke mindst forædlingen af landbrugsprodukter i yderområderne.”
 • Jonas Dahl. Østbirk Avis d. 25/11. 14
  ”Bare fordi man bor udenfor Aarhus, Aalborg, Odense eller København, kan det ikke være rigtigt, at man skal være markant dårligere stillet. Danmark knækker helt over, hvis vi Danmark ikke bliver mere end de store byer.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *