Tre bud på, hvordan Venstre vil hjælpe yderområderne:

 • Flyt statslige jobs vestpå: Flere statslige arbejdspladser skal rykkes fra hovedstaden til provinsen. Det vil give flere arbejdspladser og lavere husleje på statens bygninger ifølge Venstre.
 • Liberaliser planloven: Ophævelse af kystnærhedszonerne, der går fra vandkanten og 300 til 3.000 meter ind i landet. Skal i stedet erstattes med regler for landzoner.
 • Viden til provinsen: Venstre ønsker på baggrund af en vækstpilotordning at ’låne’ en højtuddannet ud til en virksomhed i en yderkommune i to år. Partiet håber dermed på, at personen vil blive bosiddende i området.

Læs mere i Venstres landdistriktudspil fra april 2015 her:  http://www.venstre.dk/_Resources/Persistent/7c0130ce44cea268fae41368950b7340473836c1/Nyt-liv-og-mere-frihed-til-landdistrikterne.pdf

Citater fra udvalgte folketingsmedlemmer fra Venstre:

 • Troels Lund Poulsen. Altinget, d. 2/9.15
  ”Jeg har selv siddet med ansvaret for planloven og sagt nej til alle mulige gode projekter. Men samfundet forandrer sig, og vi har ikke længere råd til at have nej-hatten på. Vi bliver nødt til at skabe flere muligheder for, at vores landdistrikter får bedre vækstvilkår.”
 • Troels Lund Poulsen. finans.dk, d. 16/8.15
  “Finanssektoren har kæmpe værdier i landdistrikterne, som bliver mindre værd, når de taler om, at de er nødt til at sige nej til udlån i områderne. Det er virkelig dårligt købmandskab. Min opfordring er, at sektoren i stedet signalerer, at danskerne selvfølgelig kan låne til at købe bolig i landdistrikterne … Jeg er opmærksom på, at nogle mener, at der er et problem i lovgivningen med seks måneders-reglen, og den er jeg også villig til at kigge på.”
 • Thomas Danielsen. Politiken, d. 4/8.15
  “Vi ønsker at gøre op med den tankegang, at man per automatik centraliserer arbejdspladserne i hovedstaden… Det, der i praksis sker i Danmark, er, at de unge mennesker, som ønsker at bo i hele landet, bliver tvangsflyttet til København, fordi det er der, de statslige stillinger bliver slået op. Dem, som gerne vil blive boende i for eksempel Vestjylland, bliver altså nødt til at flytte til København. Det er et overgreb på unge mennesker.”
 • Kristian Jensen. TV2, d. 23/6. 15
  “Det er muligt at flytte statslige arbejdspladser ud, og det forfølger vi i de forhandlinger, der er nu.”
  Har I begået løftebrud, hvis det ikke sker?
  “Der bliver flyttet statslige arbejdspladser ud.”
 • Lars Løkke Rasmussen. Partilederunde på DR1, d. 16/6. 15
  ”Det er derfor, at vi for lang tid siden i et samlet landdistriktsoplæg har foreslået, at man skal lave et slags – lad os kalde det et udkantstaxameter, eller hvad du vil – en bonusordning for læger, der ønsker at etablere sig ude i lokalsamfundene. Altså en præmie for at lokalisere sig. Men det er jo en meget bredere problemstilling… Vi skal have skabt vækst i hele Danmark. Det handler om mange ting. Det handler om at få liberaliseret planloven, så man kan noget mere derude. Det handler om at få en helt ny landbrugspolitik, sådan at man kan udvikle i tusindvis af arbejdspladser ude i landdistrikterne, der hvor folk bor. Det handler om at få sat fokus på lånemulighederne. Det handler om en stribe ting. Men det kræver, at man har det her fokus… Noget at det, jeg har peget på, er, hvordan vi kan placere nogle flere statslige arbejdspladser derude.”
 • Thomas Danielsen. Dr.dk d. 11/6. 15
  “Vi ønsker en decentral uddannelsesstruktur og en decentralisering af statslige arbejdspladser. Vi kan ikke sikre, at man kan tage alle uddannelser alle steder, men vi skal sikre os, at man kan uddanne sig i alle dele af landet.”
 • Lars Løkke Rasmussen. TV2 d. 31/5. 15
  ”Det, der skal ske, det er flere ting. Vi skal lave en meget mere liberal planlov, sådan at kommunerne derude får en frihedsgrad, de ikke har i dag. Vi skal skabe mulighed for, at man kan udvikle i kystzonerne, turisme. Ikke der, hvor der er sammenhængende natur, men inde omkring byerne. Vi skal føre en meget mere offensiv landbrugspolitik. Vi har lagt 16 konkrete punkter frem, som kan skabe 25.000 arbejdspladser i fødevaresektoren…”
 • Thomas Danielsen. BT d. 20/4. 15
  ”Hver gang styrelser har skullet lave noget for en hvilken som helst regering, så er det per automatik blevet placeret i København. Det er bare langt fra hensigtsmæssigt. Det er eksempelvis det dyreste sted, vi kan drive de her statslige arbejdspladser fra… Vi ved, at vi kan få Danmark til at køre længere på literen, blandt andet ved at huslejen er billigere, og vi får mere loyale medarbejdere, hver gang vi har flyttet arbejdspladser ud. Det handler også om et Danmark i balance.”
 • Kristian Jensen. Jyllands-Posten d. 10/3. 15.
  ”Vi er nødt til at ændre lovgivningen og bruge flere offentlige penge på at få udbredt de muligheder, som folk har i byerne, til borgerne på landet. Venstre er villig til at gå på kompromis, for vi må erkende, at markedskræfterne ikke løser dette alene.”
 • Carl Holst. Jyllands-Posten d. 4/3. 15
  ”Danmark ville være et fattigt land, hvis vi alle skulle bo i enten det østjyske bybånd eller i hovedstaden. Et Danmark i balance har en større sammenhængskraft og nogle værdier, og der skal være plads til mangfoldighed – nogle vil bo i København, og andre vil bo på landet.”
 • Kristian Jensen. Jyllands-Posten d. 3/3. 15
  ”Landdistrikterne er blevet et emne, som politikerne elsker at tale om, men når det så kommer til handling, så er de flotte ord pludselig forduftet. Skåltaler, konferencer og rapporter i ét væk. Men der er langt mellem de politiske forslag, der reelt kan sikre et Danmark i bedre balance. Og det er en skam. Fra politisk hold har vi muligheden for at skabe de rammer og vilkår, som kan sikre en udvikling i landdistrikterne, der både betyder jobskabelse, og at folk har lyst til at bo i landdistrikterne. Det eneste, det kræver, er handling. Det er vi i Venstre klar til.”
 • Inger Støjberg. Landsmøde d. 5/10. 14
  ”Et Danmark, der hænger godt sammen, er et Danmark, hvor alle statslige arbejdspladser ikke partout ligger i København. Med årene skal man se på, om man ikke kan rykke dem ud.”