Bragt på Altinget.dk d. 9/2 2016
Af Kim Ruberg – Næstformand i Danmark på Vippen

Regeringens udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark” indeholder mange gode forslag. Men hvis udviklingen i Danmark skal rettes op, skal vækstplanen blot være begyndelsen til noget langt større.

Regeringens vækstplan falder på et tørt sted. Planen anerkender centrale behov og adresserer blandt andet en række af Danmark på Vippens anbefalinger. Væsentligst er bedre lånemuligheder i yderområderne, modernisering af planloven, udbygning af den digitale infrastruktur og et fokus på at hjælpe de eksporterende fremstillingshverv.

I den forstand er det glædeligt, at politikerne har lyttet og anerkendt, at der er et stort behov for politiske tiltag, der retter op på den geografiske ulighed og sikrer vækst og sammenhængskraft i hele Danmark. Det er en god begyndelse. Det har signalværdi. Men desværre ikke meget reel værdi.

Vækstplanen mangler ganske enkelt finansielle muskler. De 1,2 mia. kroner, som er afsat over fire år til hele vækstplanen, er blot en dråbe i et meget stort hav. Til sammenligning har de danske skatteydere siden 1980 sponsoreret byudviklingen i de store byer, først og fremmest København, med mere end 80 mia. kroner.

Udviklingen skal vendes
Den sammenligning illustrerer meget godt problemet. Den skævvridning, Danmark har været igennem de seneste tre årtier, er langt mere omfattende, end en enkelt vækstpakke. Det samme må løsningen derfor være, hvis udviklingen for alvor skal vendes. Og det må og skal den.

I hvidbogen ’Et Danmark i balance er et rigere Danmark’, som Danmark på Vippen udgav i september 2015, dokumenterer vi, at mere end 200 mia. kroner af Danmarks nettoeksport på omkring 250 mia. kroner bliver skabt uden for de to store byområder. Alligevel fortsætter staten med at udpine det producerende Danmark og forkæle de store byer. Den politik har kostet Danmark dyrt. Hvor Danmark for knap 15 år siden var blandt verdens fem rigeste lande, ligger vi i dag på en 20. plads.

Heldigvis er det muligt at vende udviklingen. Det dokumenteres ikke blot i vores Hvidbog. Sidste efterår konkluderede en rapport fra Mandag Morgen og Danske Regioner, at der er et stort, uudnyttet vækstpotentiale i landets yderområder, som kan indfries med de rette politiske tiltag. Det er med andre ord politiske beslutninger, som kommer til at afgøre udviklingen i Danmark, og ikke påstået ustoppelige kræfter som ’urbaniseringen’ eller ’globaliseringen’.

Og det er i grunden sagens kerne. Hvis vi vil udnytte vækstpotentialet i yderområderne og skabe et mere helstøbt Danmark, er det nemlig ikke nok med enkeltstående vækstpakker, der reparerer på isolerede rammebetingelser for eksempelvis erhvervslivet.

Nye regnemodeller
Danmarks fulde potentiale opfyldes kun med en grundlæggende forandring i den politiske tilgang til de helt overordnede spørgsmål om landets sammenhængskraft og opbygning. En ny tilgang, der blandt andet indebærer en fundamental ændring i de politiske målsætninger og centraladministrationens regnemodeller, der er afgørende for de langsigtede planer og reformer af landet.

Det vil kræve et endeligt opgør med den fasttømrede tro på centraliseringen som det guidende princip for al udvikling. Får vi ikke det, risikerer vi, at regeringens vækstpakke – med alle sine gode intentioner – ikke bliver andet end et lille plaster på et stort sår. For så vil den blinde centralisering fortsætte med at udpine Det Lokale Danmark og dermed forarme hele landet.

Derfor skal regeringens vækstpakke være første skridt på vejen mod en langsigtet, politisk strategi for et Danmark i bedre balance. En udvikling, der gør op med embedsapparatets blinde tro på, at større er bedre, og at det har lige så stor værdi at sælge en kop caffe latte på Østerbro som at fabrikere pumper i Bjerringbro og skinker i Slagelse.

Danmark skal erkende, at vores værdiskabelse sker i eksportvirksomhederne, at de ligger i Det Lokale Danmark, og at det er her, vi nu skal sætte ind for at sikre Danmarks velstand.  Danmarks reelle værdiskabelse kræver en udvikling med liv og vækst i alle egne af Danmark for at skabe de rammebetingelser, vores eksport er afhængig af. I Danmark på Vippen har vi analyseret os frem til både redskaberne og vejene fremad for at sikre Danmarks velstand. Og vi vil til enhver tid tilbyde politikerne at dele vores viden med dem og hjælpe med at udforme en sådan strategi – til gavn for hele landet.