Manglen på læger i Det Lokale Danmark er et alvorligt problem, som tydeligt illustrerer, hvordan helt basale, menneskelige forhold ikke er ens i hele landet. Hvordan vi vitterligt har et Danmark i ubalance.

Danmark på Vippen foreslår i den forbindelse, at stedtillægget/honoraret forøges for lægepraksis i Det Lokale Danmark. Faktum er nemlig, at en praksis i Det Lokale Danmark typisk giver en mærkbar mindre indtjening for den enkelte læge, da man har færre og mere tidskrævende patienter, end læger har i de store byer. Derfor er det også kun rimeligt, at stedtillægget/honoraret forøges, så det ikke er økonomien, der holder lægerne i byerne.

Stedtillæg skal i det hele taget bruges til at motivere til at tage arbejde i de områder, der mangler arbejdskraft, og ikke som en ekstra belønning for at tage arbejde i de store byer.