Af Kim Ruberg, næstformand Danmark på Vippen. Indlæg bragt på altinget.dk d. 17. januar 2017.

I Danmark lever vi groft sagt af tre ting: Landbrug, industri og søfart. Områder og producerende erhverv, hvor størstedelen af arbejdspladserne er placeret langt væk fra de store byer.

På den måde er landbrug, industri og søfart samlet set de vigtigste bidragsydere til vækst og udvikling i landets yderkommuner, som Danmark på Vippen slår fast i hvidbogen ’Et Danmark i balance er et rigere Danmark’.

Men turismeerhvervet har for mange af landets yderkommuner fået en større og større økonomisk betydning.

En analyse foretaget af Center for Regional- og Turismeforskning viser, at både Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune i 2015 havde omkring 3.500.000 registrerede overnatninger. En stigning for begge kommuners vedkommende på knap 300.000 overnatninger siden 2011.

Men det er langt fra kun de vestjyske kommuner, der kan notere en flot fremgang. Tendensen er spredt ud over hele landet.

Flere overnatninger betyder naturligvis en direkte økonomisk gevinst for kommuner, erhvervsdrivende og almindelige borgere. Men de afledte effekter – primært i form af øget beskæftigelse – er for landets yderkommuner et lige så vigtigt element, når vi skal måle på turismens betydning.

En analyse fra VisitDenmark har eksempelvis slået fast, at der i 2014 blev skabt knap 15.000 årsværk alene afledt af turismen i Region Nordjylland, hvilket svarer til 5,4 procent af det samlede antal årsværk i regionen.

Kapacitetsudfordringer truer
Turismen betyder altså i høj grad noget for yderkommunerne i Danmark. I Danmark på Vippen tog vi derfor også meget positivt imod den tidligere V-regerings nationale strategi for dansk turisme, som den nye VLAK-regering i øvrigt agter at fortsætte.

Udover et helt klart og ambitiøst mål om, at Danmark i 2025 skal have 1/3 flere turister, svarende til 17 millioner flere overnatninger end i 2015, tager strategien også fat på en af fremtidens helt store udfordringer: kapacitetsproblemer.

Faktum er nemlig, at flere og flere yderkommuner mangler gode overnatningsmuligheder til de mange turister. En udfordring, der blot vil vokse fremadrettet.

Derfor er det glædeligt, at regeringen ønsker at hæve incitamentet for at leje ens sommerhus ud ved at forhøje bundfradraget for udlejning fra 21.000 kroner til 26.000 kroner, samtidig med at man åbner for, at man kan leje sit sommerhus ud i lidt længere perioder.

Stort potentiale
Potentialet i dansk kystturisme er enormt. Og udviklingen går heldigvis i den rigtige retning. Både i kommunalt og regionalt regi bliver der i dag lavet et rigtig godt stykke arbejde i forhold til at optimere forholdene og brande områderne endnu bedre.

Flere og flere kommuner er i den forbindelse gået sammen i partnerskaber, hvor man i stedet for kun at brande hver enkelt kommune og dens mange herligheder brander hele området. Og det er uden tvivl vejen frem.

Kystturisterne er generelt ekstremt mobile. Derfor er det ikke bare den enkelte kommune, hvor familien fra Nordtyskland eller Norge vælger at leje sit sommerhus, der får glæde og gavn af dem. Det er hele området omkring.

Et sådant partnerskab etablerede 11 vestjyske kommuner tilbage i 2015, hvor målet er, at kyststrækningen skal være blandt Europas førende kystferiedestinationer. Det er et fælles mål.

Når turisterne er landet, kan man så tage de kærlige slagsmål kommunerne imellem om, hvor de skal opholde sig