Der er behov for langt flere uddannelsespladser- og institutioner uden for de fire store universitetsbyer. Det dokumenterede Danmark på Vippen tidligere på året i en stor rapport om den geografiske placering af de videregående uddannelser i Danmark.

I rapporten bliver det påvist, at 59 kommuner ikke kan tilbyde deres unge mennesker én eneste videregående uddannelse, alt imens 80 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af alle landets uddannelsespladser på de videregående uddannelser er placeret i og omkring de fire store byområder. Samtidig dokumenterer rapporten, at centraliseringen fortsætter ufortrødent. Fra 2009 til 2016 blev knap 16.000, eller hvad der svarer til 80 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af alle nye uddannelsespladser oprettet i de fire store byområder.

Den skæve fordeling af uddannelsespladser er en af de helt afgørende årsager til, at Danmark er ved at knække over i to stykker. Når man på den måde centraliserer uddannelserne i fire store klynger, er man samtidig med til at presse de unge mennesker væk fra store områder af landet. Og det har alvorlige konsekvenser.

Danske Professionshøjskoler præsenterede tidligere på året en interessant analyse, hvor hovedkonklusionerne er:

  • Professionshøjskoler fastholder arbejdskraft regionalt: 89 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af dimittenderne fra professionshøjskolerne bliver boende i regionen og omegnskommunerne 1 år efter endt uddannelse.
  • De mindste udbudssteder tiltrækker og fastholder unge: 84 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af dimittenderne fra mindre udbudssteder med under 150 dimittender bor i regionen og omegnskommunerne 1 år efter endt uddannelse. Derudover tiltrækker de mindre udbudssteder 73 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af deres dimittender fra egen region.
  • Udbudssteder med langt til de største byer tiltrækker og fastholder unge: Udbudssteder med relativt langt til de største byer tiltrækker mindst 91 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af sine dimittender fra regionen, og mellem 86 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} og 100 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} bliver boende i regionen og omegnskommunerne 1 år efter endt uddannelse.

Analysen fra Danske Professionshøjskoler slår altså fast, at det er helt afgørende, at man kan tage en uddannelse i hele landet, og den viser ikke mindst, at hvis man skal sikre den rette arbejdskraft til de virksomheder, der ligger uden for de store byer, og som står for langt størstedelen af vores nettoeksport, så er det helt nødvendigt, at vi decentraliserer og etablerer nye videregående uddannelser uden for de fire store byer. Alternativet er, at vi som land bliver fattigere – både menneskeligt og økonomisk.

Danmark på Vippen anser en decentralisering af de videregående uddannelser som et helt afgørende element i forhold til at skabe et Danmark i balance. Derfor har vi foreslået, at 50 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af alle uddannelsespladser på professionshøjskoler og erhvervsakademier oprettes uden for de fire store byer, mens 10 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af alle uddannelsespladser på universitetsniveau i fremtiden oprettes uden for de fire store byer.

Det positive er, at samtlige partier i Folketinget er enige om, at flere uddannelser skal spredes ud i landet, som Danmark på Vippen påviste i evalueringsrapporten i 2016.