Debatindlæg bragt i Sjællandske d. 21/4 2016.
Af Stén Knuth (V), borgmester i Slagelse Kommune og bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen

I Kalundborg og omegn ligger Sjællands største industriområde uden for København. Et område, hvor store og velkendte virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes holder til. Men som så mange andre områder af Danmark, der ligger langt væk fra de store byer, er den største barriere her for vækst ikke manglen på virksomheder. Det er manglen på kompetent, teknisk arbejdskraft.

For at komme det problem til livs ansøgte Uddannelsescenter Sjælland med stor opbakning fra områdets virksomheder, Erhvervsråd og andre uddannelsesinstitutioner tilbage i januar om at oprette en ny diplomingeniøruddannelse i Kalundborg. I sidste uge fik de så svar på deres ansøgning fra uddannelsesminister Ulla Tørnæs: Afslag!

Det er en rigtig dårlig nyhed – både for Kalundborg, for min egen kommune Slagelse og for Region Sjælland, som er den eneste region uden en ingeniøruddannelse. Men det er bestemt også dårligt nyt for Danmark som helhed, som landsorganisationen Danmark på Vippen, hvor jeg selv sidder i bestyrelsen, dokumenterede i en Hvidbog i 2015.

I afslaget lægger uddannelsesministeren blandt andet vægt på, at der ikke er et samfundsøkonomisk grundlag for at opbygge et nyt ingeniørfagligt miljø i Kalundborg. Det er ikke rigtigt.

Et perfekt match
Sandheden er den, at vi her har et perfekt match mellem uddannelse og erhvervsliv.

En række virksomhedsdirektører fra Kalundborg skrev i forbindelse med ansøgningen en anbefaling til uddannelsesministeren, hvori de gør det klart, at de er helt afhængige af adgang til kvalificeret arbejdskraft, hvis de fortsat skal drive deres virksomheder i Kalundborg. De samme virksomheder tilbød også de nye ingeniørstuderende i Kalundborg praktikpladser – i både ind- og udland – og de vil understøtte uddannelsen i forhold til konkrete cases, laboratorie- og projektforløb.

Samme dag, som ministerens rådgivende udvalg klart anerkendte behovet for en ingeniøruddannelse i Kalundborg, og UC Sjælland fik afslag, udtalte uddannelsesministeren i en pressemeddelelse, at: ”Den vigtigste opgave for mig er at styrke matchet mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet.”  Jeg kunne ikke være mere enig, og derfor undrer og ærgrer det mig, at man har afslået ansøgningen fra Kalundborg.

Et samfundsmæssigt problem
I Danmark på Vippen offentliggjorde vi tidligere på året en opgørelse, der viser, at 80 {c3b838752aebf6b858027999dfe3e5f82ec2c5fbcc971354d8c665d30b4dc221} af alle landets videregående uddannelser ligger i og omkring de fire store universitetsbyer. Det er et alvorligt problem for sammenhængskraften i Danmark – blandt andet fordi alle mobilitetsundersøgelser viser, at et stort flertal af de færdiguddannede bliver boende i og omkring det område, de studerede i. Derfor har virksomheder som eksempelvis Novo Nordisk i Kalundborg også rigtig svært ved at tiltrække færdiguddannet arbejdskraft.

For samfundet som helhed er det naturligvis et stort problem, fordi vi langt fra får opfyldt virksomhedernes vækstpotentiale. Samtidig er det et faktum, at virksomheder, der har det problem, ikke vælger at flytte deres produktion til de dyre universitetsbyer. De vælger derimod at flytte hele produktionen til udlandet, hvor den rette arbejdskraft er til at få. Dermed mister vi ikke blot arbejdspladser, men vi efterlader også et stort hul i statskassen.

Decentralisering en god forretning
Det kan umiddelbart se dyrt ud i Finansministeriets regneark at etablere en helt ny uddannelse langt væk fra København eller Aarhus. Men faktum er altså, at hvis vi holder de udgifter op mod det tab af indtægter, som manglende uddannelser i hele Danmark og dermed også manglen på arbejdskraft kan føre til, så er det i sidste ende en dårlig forretning for staten ikke at etablere flere uddannelser decentralt.

Derfor er det også utroligt ærgerligt, at regeringen ikke udnytter muligheden og etablerer diplomingeniøruddannelsen i Kalundborg og dermed sender et stærkt signal om, at de rent faktisk mener det alvorligt, når de taler om at skabe et Danmark i balance.

I Danmark på Vippen er vi overbeviste om, at vejen til vækst i hele Danmark blandt andet går gennem en decentralisering af vores videregående uddannelser – med fokus på at sikre et højt fagligt miljø omkring uddannelserne, som UC Sjælland også lægger op til.