Det kommunale udligningssystem skal sikre alle landets kommuner nogenlunde lige muligheder for at tilbyde borgerne god velfærd ved et nogenlunde lige beskatningsniveau. Det formål opfyldes ikke i dag.

Kigger vi på de store kommunale velfærdsområder, er der store forskelle, når vi sammenligner hovedstadskommunerne med resten af Danmark. Hovedstadskommunerne bruger i dag 28 % mere pr. barn på dagtilbudsområdet, 11 % på folkeskolen og 13 % på ældreområdet. Læg dertil, at kommuner uden for hovedstadsområdet i gennemsnit bruger flere penge på lovpligtige overførselsindkomster og har en højere kommuneskatteprocent, og vi har billedet på et helt skævt Velfærdsdanmark.

I Balance Danmark ønsker vi et nyt, fair og gennemskueligt udligningssystem, hvor formålet med hele ordningen også skal være gældende i praksis. Der skal ganske enkelt være råd til at finansiere og udvikle vores velfærdssamfund i hele landet, som alle ansvarlige partier på Christiansborg har lovet danskerne.

Forhandlingerne om en ny kommunal udligningsordning er gået i gang på Christiansborg. Her diskuterer man bl.a., hvor mange penge der skal flyttes fra den ene kommune til den anden kommune. Netop i den sammenhæng er det vigtigt at huske på, hvordan pengestrømmen mellem landsdelene egentlig ser ud.

Hovedstadskommunerne påstår, at de i 2019 via udligningsordningen overfører 14 mia. kr. til resten af Danmark, men det reelle beløb er langt mindre. De 14 mia. kr. er beregnet ud fra, hvis statens samlede tilskud blev fordelt ligeligt efter antal indbyggere og ikke efter behov. Altså en afskaffelse af den kommunale udligningsordning.

Den egentlige pengestrøm mellem hovedstaden og resten af Danmark går entydigt mod hovedstaden. Nuværende boligminister Kaare Dybvad har i bogen ’Udkantsmyten’ gjort regnestykket op. Heri dokumenterer han, at hovedstaden hvert år bliver begunstiget med ca. 28. mia. kr. alene som følge af en stor overrepræsentation af statslige arbejdspladser. Et beløb, som vokser betydeligt, hvis vi medtager alle de andre uligheder, der med usvigelig sikkerhed er til fordel for hovedstaden inden for transport, uddannelse, kultur etc.

Herunder har vi samlet en række dokumenter om udligningsordningen. Derudover kan vi henvise til vores vidensbank, hvor du finder relevant materiale om den kommunale udligningsordning fra bl.a. udligningsalliancerne Bedre Balance og Rimelig Udligning.

 

Fakta om udligning:

Hvorfor skal Danmark have en ny udligningsordning?

“Vidste du, at…” 

Familiers formue i hovedstadsområdet og resten af Danmark

Ældrebyrden på tværs af kommunetyper

Kommunernes beskatningsgrundlag og udgiftsbehov

Kommuneskatteprocent og grundskyldspromille

Hvad betaler en LO-familie i kommuneskat?

 

Nyheder om udligning:

Ros for bred udligningsaftale: Medvirker til et Danmark i bedre balance

Borgmestre: Corona må ikke stoppe aftale om udligningsreform

Tiden står ikke stille – heller ikke i disse corona-tider

Få gang i udligningsforhandlingerne igen

40 borgmestre sender anbefalinger til Folketinget

“Når vi ikke kan få beregningerne at se, må vi jo stille spørgsmålene”

Udspil fra regeringen vil øge balancen i Danmark

“Vil I have, at Velfærdsdanmark går i knæ?”

Bliv klogere på udligningsordningen

En LO-familie betaler 32.000 kr. mere i skat i Lolland Kommune end i Gentofte

Stor politisk opbakning til uvildig udligningskommision

Åbent brev til Folketinget: Uvildig kommission skal udarbejde nyt udligningssystem