Debatindlæg bragt i Information d. 01/12 2016
Af Jens Stenbæk, næstformand Danske Regioner, og Kim Ruberg, næstformand Danmark på Vippen.

Det skal være muligt at tage en videregående uddannelse i hele landet. Sådan lyder den målsætning, man i Norge og Sverige har arbejdet målrettet efter i efterhånden mange år. Ved at have uddannelsestilbud i hele landet, sikrer man, at den nødvendige arbejdskraft og de nødvendige kompetencer er til stede i alle regioner.

Den målsætning arbejder man desværre ikke så målrettet efter i Danmark. Vi har – modsat vores naboer mod nord – en overdreven tillid til regnemodeller, der altid viser, at stort er godt, og småt er skidt. Er det ikke på tide, at vi gør op med det?

Danmark på Vippen har udgivet en ny rapport, der blandt andet konkluderer, at 80 procent af de videregående uddannelser i Danmark er placeret i og omkring København, Aarhus, Odense og Aalborg. Samtidig har Danske Professionshøjskoler dokumenteret, at op mod 80 procent af dimittenderne bliver boende i de enkelte uddannelsesinstitutionernes dækningsområde. Vi uddanner altså i første omgang til arbejdsmarkedet i og omkring de fire store byer.

Men hvis vi vil sikre vækst og udvikling i hele Danmark, så skal det ændres. Politikere og uddannelsesinstitutioner skal i langt højere grad se på udbuddet af videregående uddannelser fra et regionalt perspektiv, og vi skal satse på at få de erhvervsmæssige styrkepositioner til at spille bedre sammen med udbuddet af uddannelser.

I den forbindelse kvitterer vi naturligvis for, at den nye VLAK-regering lægger op til at styrke de regionale uddannelsesudbud ved at foreslå, at dimensioneringsmodellen i højere grad skal tage højde for det regionale arbejdsmarked. Det vil være et skridt i den helt rigtige retning. Og de regionale vækstfora står klar til at bidrage med viden om de regionale og lokale kompetencebehov.

Det er på høje tid, at vi begynder at lære af vores naboer mod nord og kobler de politiske målsætninger om vækst og udvikling i hele Danmark med den uddannelsesstruktur, vi har her i landet.