To myter om den regionale befolkningsudvikling
Hans Thor Andersen og Helle Nørgaard, 2018.
Kapitel 13 i antologien ‘Vækst og vilkår på landet: Viden, visioner og virkemidler’. Kapitlet undersøger to fremherskende myter om den regionale befolkningsudvikling i Danmark ved at analysere flyttebevægelser fra 2008-2016.

Når unge uddannelsessøgende flytter
Center for Landdistriktsforskning. 2017.
Rapporten undersøger, hvilke aspekter der har betydning for unges valg af mellemlang videregående uddannelser i vest (Esbjerg) og øst (København) samt hvordan de studerendes oplever flytningen. Resultaterne viser bl.a., at tilflyttende studerende i vest (Esbjerg) i højere grad end tilflyttende studerende i øst oplever, at deres liv som studerende er bedre end forventet.

Hver fjerde ung bliver boende i barndomsbyen
Kommunernes Landsforening. 2018.
I analysen afdækkes unges tilbøjelighed til at forblive bosat i deres opvækstkommune. Resultaterne viser, at dette er tilfældet for knapt en fjerdedel, mens frekvensen dog er højere blandt unge i storbykommunerne grundet bedre uddannelsesmuligheder og alsidige boligmarkeder.

Udflytterne: Hvorfor har 9 børnefamilier valgt at flytte fra storbyen til yderkommunerne?
Helle Rotbøll Randlev og Eva Mærsk. 2018.
Dette bogkapitel undersøger, hvad der motiverer danske børnefamilier til at flytte fra store byer til yderområder, samt deres efterfølgende tilfredshed med bosætningsvalget. Resultaterne viste en overordnet tilfredshed trods visse strukturelle udfordringer.