Analyse: Geografisk fordeling af statens støtte til scenekunst
Danmark på Vippen (det nuværende Balance Danmark). 2018.
Analysen viser, hvordan statens udbetalinger til scenekunstområdet fordeles geografisk og i de forskellige tilskudsordninger. Analysen viser bl.a., at 69 pct. af al statstilskud til scenekunst udbetales i Region Hovedstaden.

Museums as Economic Engines
American Alliance of Museums. 2018.
Rapporten fokuserer på de økonomiske frem for kulturelle eller sociale effekter af museer. Igennem en “economic impact analysis” vurderes museer at have betydelig effekt på samfundsøkonomien både direkte og indirekte igennem den bredere værdikæde.

Kulturturisme i Danmark: kyst- og naturturister & Storbyturister
Visit Denmark. 2016.
Rapporten danner et fælles vidensgrundlag om kulturturisme i Danmark og sammenligner denne efter geografiske områder. Resultaterne viser bl.a., at kulturturisme er markant mere udpræget i storbyerne frem for i kyst- og naturområderne.

Economic Vitality: How the arts and culture sector catalyzes economic vitality
American Planning Association. 2011.
I dokumentet præsenteres en række argumenter for, hvordan kunst og kultur kan fungere som katalysator for økonomisk udvikling i lokalområder bl.a. ved at øge turisme.

Geografisk fordeling af statens udbetalinger til museer
Danmark på Vippen (det nuværende Balance Danmark). 2017.
Analysen viser den geografiske fordeling af statslige støtte til museer i 2016 samt en sammenligning med den geografiske fordeling af museumsgæster på de statsejede – og støtte museer i 2016. Analysen viser bl.a., at 72 pct. af statsstøtten til danske museer udbetales i hovedstadsområdet.

Social og Geografisk Mangfoldighed i den danske Filmbranche
Det Danske Filminstitut og Copenhagen Business School. 2017.
Rapporten kortlægger bl.a. den geografiske mangfoldighed i den danske filmbranche ved at analysere, hvor ansatte i den danske filmbranche kommer fra og er bosat. Resultaterne viser, at Region Hovedstaden er overrepræsenteret som bopæl, mens de ansattes ophav dog afspejler større mangfoldighed.

Understanding the value of arts & culture
Arts and Humanities Research Council, 2016.
Rapporten undersøger generelle samfundsmæssige effekter af kunst og kultur. Resultaterne viser, at kunst og kultur har betydning for medborgerskab, lokalsamfund, økonomisk udvikling, sundhed samt uddannelse.

Museerne bidrager med 4,9 mia. kr. til økonomien.
Dansk Industri. 2019.
Analysen afdækker museernes økonomiske bidrag til den danske økonomi. En tredjedel af værdiskabelsen kommer fra den aktivitet, som museerne skaber i andre erhverv. Inkl. Afledte effekter skaber museerne beskæftigelse svarende til 10.865 årsværk.

Film- og tv-produktion i Nordjylland: hvordan snakker det offentlige og private sammen?
Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 2016.
Rapporten vurderer Nordjyllands regionale position i det danske produktionsmiljø med særlig fokus på film- og tv-produktioner. Resultaterne viser bl.a., at Nordjylland er det område i Danmark med færrest aktive selskaber på området også målt ift. Indbyggertal, mens København er det områder med langt flest aktive selskaber.

The value of arts and culture for regional development: A scandinavian perspective
Lise Lyck. 2013.
I denne bog søger 28 skandinaviske kunst- og kultur forskere og personligheder at klargøre betydningen af og erfaringerne med lokale og regionale investeringer i kunst og kultur.