Geografisk fordeling af statslige arbejdspladser
Danmark på Vippen, 2017. (Det nuværende Balance Danmark)
Analysen redegør for den geografiske fordeling af statslige arbejdspladser samt for udviklingen i antallet af statslige arbejdspladser fra 2008 til 2015. Her ses specifikt på udviklingen i forhold til fordelingen af de statslige arbejdspladser på kommune- og landsdelsniveau.

 

Hvid tekst

Relocation of Public Sector Workers: The local labour market impact of the Lyons Review
Giulia Faggio, London School of Economics. 2013.
Rapporten analyserer implementeringen og effekten af den omfattende udflytning af statslige arbejdspladser i England i 2003-2008, Lyons Review. Resultaterne viser bl.a., at implementeringen af udflytningspolitikken havde en positiv effekt på lokale servicer som finans, forsikring, ejendomsmarkedet samt juridisk og auditør servicer.

 


 

 

Should we move public sector jobs out of London?
CenterForCities, 2017.
Den britiske tænketank, Center for Cities, analyserer to runder af udflytninger af statslige arbejdspladser i Storbritannien i 2004 og 2006. De konkluderer, at om end udflytningerne har stimuleret jobskabelse i områderne, så har denne jobskabelse været en del mindre end forventet.

Hvid tekst

Public sector relocations
Center for Cities, 2010.
I dette notat argumenterer tænketanken, Center for Cities, for, at udflytning af statslige arbejdspladser er en effektiv måde at nedbringe administrative omkostninger. Samtidig advarer de dog imod at se udflytninger af statslige arbejdspladser som en strategi til at booste økonomiske udfordrede områder, da dette ikke er en bæredygtig strategi på længere sigt.

 

 

 

 

 

 

Relocation of Public Sector Workers: Evaluating a Place-based Policy
Giulia Faggio, Westminster Business School. 2015.
Rapporten undersøger effekten af den britiske udflytning af 25.000 statslige arbejdspladser i 2014 på det lokale arbejdsmarked i modtagerområderne. Resultaterne viser en positiv effekt af udflytningen på private arbejdspladser, ligesom der skete et sektorielt skifte i de lokale arbejdspladser fra produktions- til servicesektoren.