Turister elsker danske landdistrikter
Momentum. 2018.
Analysen viser, at over halvdelen af turister i Danmark vælger at overnatte i landdistrikterne. Det er særligt kystnære sommerhusområder, der tiltrækker turisterne. Der vurderes imidlertid stadig at være et uforløst potentiale for øget turisme i områderne.

Turismens økonomiske betydning i Danmark
Visit Denmark. 2016.
Rapporten undersøger turisters samlede forbrug i Danmark. Region Hovedstaden og Region Syddanmark er de to største turistregioner målt på turismeforbrug, mens turisme har relativt størst betydning i Region Nordjylland og Region Sjælland mål på turismeandel. Særligt større byer og kystdestinationer tiltrækker turister.

Kyst- og Naturturisme i Danmark
Visit Denmark. 2016.
Rapporten undersøger kyst- og naturturisternes baggrund, deres motivation bag rejserne samt deres adfærd under rejserne. Resultaterne viser bl.a., at denne type turister efterspørger natur og strand samt en række forskelligartede aktiviteter. De foretager i gennemsnit over 10 forskellige aktiviteter på deres ferie, hvilket stiller krav til destinationsområdernes udbud af aktiviteter.